5 myter om hunger.

Världshungern ökar och frågan får större plats i media. Men det sprids även missuppfattningar. Här reder vi ut några av de vanligaste myterna om hunger – använd dem gärna om du vill bemöta hungermyter i sociala medier eller runt middagsbordet.

Nej, detta är en myt. Visserligen har det skett stora framsteg i att minska hunger runt om i världen, men dessvärre har situationen försämrats på senare tid. Från 2000 till 2015 minskade antalet personer som lever i hunger med nästan 100 miljoner, vilket visar att hunger kan avskaffas. De senaste årens klimatförändringar, konflikter, ekonomiska svårigheter och pandemi har tyvärr dock lett till att hungern istället ökat.

Nope, det stämmer inte. Hunger är inte ett naturligt tillstånd, utan något som går att få ett slut på med rätt prioriteringar. Vi har idag resurserna i världen för att alla ska kunna äta sig mätta, men maten når inte alla. Hunger beror främst på fattigdom och brist på demokrati och rättvisa. Det välstånd vi ser i många länder i Europa beror på en skev maktfördelning i världen. Svälten i Sverige berodde även den på orättvis fördelning av landets resurser, samt missväxt och ogynnsamma väderförhållanden. Den hade kunnat förebyggas om resurser hade fördelats mer rättvist och utefter behov. 

Nejnejnejnej. Att hunger beror på befolkningstillväxt och barnafödande är en vanlig missuppfattning. Det stämmer att världens befolkning nästan fördubblats sedan 1960, men faktum är att den globala livsmedelsproduktionen ökat ännu mer. Det finns mat så det räcker till alla, men av olika orsaker når inte maten fram till alla. Fattigdom, dvs. att människor inte har råd att köpa näringsrik mat, är den största orsaken till hunger. Viktigt att tänka på om födelsetalen är dessutom att de sjunker globalt idag, och de barn som föds kommer att behövas för att försörja en allt äldre befolkning.

Jodå, det kan vi visst. Det här bygger på en tanke om att världen inte hänger ihop, men det vet vi att den gör. Vi som lever i de rika delarna av världen har både möjligheten och ansvaret att ta hand om konsekvenserna av våra handlingar och främja en mer hållbar värld genom att till exempel ge bistånd. De globala kriserna påverkar alla oavsett var vi bor, och vi måste samarbeta för att hantera dem. Vårt sätt att leva i Sverige har också en påverkan på människor på andra platser i världen, särskilt genom de stora mängder fossila utsläpp som vår konsumtion genererar. Detta orsakar klimatförändringar som drabbar människor långt borta som är direkt beroende av naturens ekosystem.

Där har du fel. Det här är ett vanligt argument mot bistånd, men påståendet lyfter inte hela bilden. Det är en mycket liten del av biståndet globalt sett som hamnat i fel händer. Alla biståndsorganisationer arbetar med noggrann uppföljning och antikorruption. The Hunger Project vidareförmedlar heller inte pengar till lokala myndigheter utan till lokala organisationer där vi har förankring och medarbetare på plats. Vi mäter och följer upp verksamheten löpande och vi vet att hunger och fattigdom minskar i alla våra verksamhetsområden. Läs mer i vår effektrapport och i vår antikorruptionspolicy.