Aktuellt på The Hunger Project.

Vill du hålla koll på vad som händer i vår verksamhet? Då har du kommit rätt! Här kan du läsa våra pressmeddelanden, nyheter och blogginlägg samt ta del av länkar till debattinlägg och artiklar i extern media.

Från torka till viljekraft – mitt möte med Zambia

“Mil av grön skog” är en vanlig beskrivning av det svenska landskapet. Inför min resa till Zambia fick jag höra talas om liknande grönska. Majsfält som sträcker sig mil efter mil längs med vägarna. Det var på en av dessa vägar som min resa genom Zambia skulle börja i slutet av mars. 

Läs mer »

Från fångenskap till framtidstro i Lakang.

I Amuru-distriktet i Uganda ligger Lakang, ett område med bördiga jordar men med hög andel fattigom. För 20 år sedan härjades regionen av ett inbördeskrig vars ärr dröjer sig kvar än idag. Trots att vapnen lagts ner för länge sedan kämpar Lakangs kvinnor och barn med psykologiska trauman från kriget. En stor del av kvinnorna utsattes för ofattbara former av våld, mentalt tortyr av fångenskap samt förlust av sina nära och kära.

Läs mer »

Nya siffror på det globala matsvinnet.

En ny matsvinnsrapport för 2024 har släppts av FN:s miljöorgan UNEP. Rapporten bygger vidare på 2021 års rapport men ny data har samlats in för att ge nya uppskattningar av det globala matavfallet. Hela en miljard måltider slängs varje dag, enligt den nya datan. Samtidigt har en tredjedel av världens befolkning inte råd att köpa tillräckligt med näringsrik och hälsosam mat.

Läs mer »

Självförsörjning genom internet i Ghana.

Visste du att tillgången till internet och digitala tjänster blir mer och mer ojämlik världen över? I låginkomstländer är bara en av fem personer uppkopplad jämfört med 90 procent av befolkningen i höginkomstländer. Samtidigt digitaliserar världen allt fler av samhällets tjänster. Att krympa den digitala klyftan är en nyckel till minskad hunger.

Läs mer »

Ju mer jämställd ekonomi, desto mer mat på bordet.

Globalt sett är det fortfarande kvinnor som bär det största ansvaret för att säkerställa mat på bordet. Men kvinnors möjligheter är ofta begränsade, på grund av uråldriga patriarkala strukturer som gör att kvinnor systematiskt nekas lika tillgång till resurser, handlingsfrihet och delaktighet i beslutsfattande.

Läs mer »

Ju mer jämställd odling, desto mer matproduktion.

The Hunger Project kunde tidigt konstatera att mat som produceras för privatbruk nästan alltid producerades av kvinnor, men att kvinnorna trots detta ofta var utestängda från beslutsprocesser rörande matproduktion. Sedan dess arbetar vi outtröttligt för att fler kvinnor ska få mer makt samt förbättrade möjligheter att driva små jordbruk och företag. Det är först när en kvinna har möjlighet att fatta beslut över hushållsekonomin som hon fullt ut kan tillgodose sina egna och sina barns behov.

Läs mer »

Ju mer jämställt samhälle, desto mindre hunger.

Att det finns en koppling mellan ökad jämställdhet och minskad hunger har The Hunger Project varit övertygade om sedan starten 1977. Men visste du att det även finns tydlig forskning som bekräftar detta? Det visar exempelvis globala studier från Human Development Report (2019) och The Economist (2021) där kopplingen mellan jämställdhet och tillgång till mat i länderna jämförts.

Läs mer »
Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso

Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso

Under förra året satsade The Hunger Project på insatser för att minska barnarbete i Vy i Burkina Faso. När arbetet inleddes 2022 förekom barnarbete i 32 procent av hushållen, med fattigdom som en stor bidragande orsak. Efter ett år av arbete har barnarbete minskat till 1.6%!

Läs mer »

Utan hunger, ingen svält.

På The Hunger Project arbetar vi långsiktigt och ihärdigt med att främja starka, hållbara samhällen som ska kunna hantera framtida kriser och hungerkatastrofer. För ett samhälle som har tryggad livsmedelsförsörjning, genom diversifierade odlingar från en bördig och motståndskraftig jord, med reserver av vatten och mat, och där människor har möjlighet att ha en inkomst, har större chanser att klara en ekonomisk nedgång eller oväntade väderomslag.

Läs mer »

Sveriges kockelit kampanjar för en värld utan hunger

I jul uppmärksammar The Hunger Project att mat inte är lösningen på världshungern. Med oss i kampanjen “Mat är inte lösningen” har vi flera ledande kockar och matprofiler. Tillsammans vill vi få så många som möjligt att skänka en julgåva som istället för att ge en måltid för dagen, ger

Läs mer »

Årets julgåva: En poster utan hunger

Årets viktigaste julgåva är en poster där intäkterna går till The Hunger Projects arbete för att möjliggöra en värld utan hunger. Postern är formgiven av illustratören Klas Fahlén. Du som väljer att bidra med en gåva på minst 300 kronor i jul får en poster formgiven av illustratören Klas Fahlén,

Läs mer »

Debatt: ”Behandla världshungern som den kris den är.”

”Men den här krisen behandlas inte som en kris. Istället tillåts dagens matsystem skapa och befästa hunger, när maten fördelas ojämlikt. För det finns tillräckligt med mat på jorden för att räcka till alla.” Det skriver vi i en debattartikel i Nya Wermlands-tidningen idag på Världshungerdagen.

Läs mer »

Matbarometern 3.0 släpps i samband med Världshungerdagen.

Vad är politikerna egentligen redo att göra för ett hållbart, hälsosamt och rättvist livsmedelssystem? Nu släpps Matbarometern 3.0, Reformatens återkommande politiska undersökning. I år görs rapporten tillsammans med The Hunger Project och SIANI för att uppmärksamma det ohållbara globala matsystemet som lämnar 783 miljoner människor i hunger världen över.

Läs mer »

Sju projekt som ska stärka flickors rätt att gå i skolan.

”Unga flickor ska ses som experter i frågor som rör unga flickor. Med den här satsningen från Postkodlotteriet, som skapar samverkan och partnerskap, kommer vi tillsammans kunna uppnå att flickor får större tillgång till utbildning, säger vår vd Malin Flemström i Postkodlotteriets artikel om flickors rätt till utbildning.

Läs mer »

”Ändra läroplanen – vi vill lära oss mer om ursprungsbefolkningar”.

I dag, den 9 augusti, är den Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar. The Hunger Projects ungdomsgrupp, bestående av åtta volontärer i åldrarna 16 till 18 år, vänder sig till skolministern, Skolverket och lärare med en uppmaning – de vill se en moderniserad läroplan där skolan ger eleverna större kunskap om urfolk. Detta skriver de i ett debattinlägg i OmVärlden idag.

Läs mer »

Ny FN-rapport: Världshungern ökade inte förra året.

Enligt den nyligen släppta FN-rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 levde upp till 783 miljoner människor i hunger år 2022. Det betyder att hungern i världen inte längre ökar, men att antalet människor som lever med osäker tillgång till mat fortfarande är betydligt fler än före covid-19-pandemin, samt att mål 2 i Agenda 2030, att världen ska vara helt fri från hunger, inte ser ut att kunna nås.

Läs mer »

Möt Daniel Lutaaya, volontär och småbrukare från Uganda.

Daniel Lutaaya är sedan fyra år tillbaka engagerad i The Hunger Projects verksamhet i Uganda. Han är själv småbrukare, men utöver det lägger han sin tid på att sprida kunskap om hållbart jordbruk och om vikten av att främja kvinnors och flickors rättigheter i samhället. Han hjälper även andra småbrukare att förstå och hantera klimatförändringarnas effekter genom klimatsmarta jordbruksmetoder.

Läs mer »

Reformaten vill att det ska vara lätt att äta rätt.

Reformaten startades 2020 i syfte att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet. De vill att Sverige ska bli ett föregångsland som tar ansvar för att maten som säljs och äts ska ha minimala negativa konsekvenser – både här och på andra platser på jorden. Vi hörde av oss för att prata om matsystem och ta reda på mer om deras påverkansarbete.

Läs mer »