Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso
Dianou N’Mombakorè

Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso

Under förra året satsade The Hunger Project på insatser för att minska barnarbete i Vy i Burkina Faso. När arbetet inleddes 2022 förekom barnarbete i 32 procent av hushållen, med fattigdom som en stor bidragande orsak. Efter ett år av arbete har barnarbete minskat till 1.6%!
Detta gjordes genom att möjliggöra för föräldrarna att skaffa sig en inkomst, samt genom utbildning och informationskampanjer om de negativa konsekvenserna av barnarbete. The Hunger Project inrättade även barnklubbar där barn fick lära sig om sina rättigheter.
  • Förekomsten av barnarbete minskade från 32 procent vid projektets start (september 2022) till 1,6 procent vid projektets slut ett år senare (september 2023).
  • Andel vårdnadshavare som anser att barnarbete är bra eftersom barnen får yrkeskunskaper sjönk från 91 till 10 procent.
  • Andel vårdnadshavare som anser att barnarbete behövs på grund av familjens fattigdom sjönk från 90 till 11 procent.
  • I slutet av projektet sa 100% av de boende i området att de känner att de har förmåga att påverka i sitt lokalsamhälle.
  • 99% av befolkningen angav att de känner till minst en av sina rättigheter.

Tack vare djuren kan Dianou nu försörja sina barn

Dianou N’Mombakorè är 45 år och änka med fyra barn. Efter hennes mans död försämrades familjens levnadsvillkor avsevärt och hennes barn var tvungna att söka arbete för att familjen skulle klara sig.

– När min man dog åkte min äldsta son till en guldgruva för att jobba, bara 14 år gammal. Nu har jag fått utbildning och möjlighet att börja med djurhållning, och min son har kommit tillbaka för att hjälpa mig med djuren. Jag är verkligen exalterad över detta projekt och har stort hopp om att se mina barn växa upp under goda förhållanden i framtiden.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg