Information angående Coronaviruset.

I takt med att vi alla anpassar oss till de utmaningarna som kommer med det nya coronaviruset Covid-19, som Världshälsoorganisationen klassade som pandemi den 11e mars 2020, är vi på The Hunger Project måna om att bromsa virusets spridning och mildra dess påverkan.

Grundprinciperna i The Hunger Projects arbete är nu viktigare än någonsin. Vi fortsätter att stödja ledarskapet och motståndskraften hos våra lokala samarbetspartners under dessa utmaningar och arbetar aktivt för att de ska ha tillgång till pålitlig information och få relevant stöttning. The Hunger Project strävar efter att arbeta både förebyggande och responsivt i denna snabbt förändrande situation. Under februari månad upprättade The Hunger Project globalt en ’COVID-19 Task Force’ och har sedan dess implementerat en rad skyddande åtgärder för att stödja säkerheten och hälsan hos våra partners i programländerna och personal runt om i världen.


  • Vi har stoppat allt internationellt och inrikes resande inom våra programländer och insamlingsländer, inklusive resor för programimplementering nationellt i programländerna.
  • Vi har stoppat alla planerade möten som innebär folksamlingar på mer än 10 personer (både på våra kontor och i våra verksamhetsområden) och vi har tagit åtgärder för social distansering.
  • Vi uppmuntrar arbete hemifrån i samtliga länder vilket många kontor redan implementerat. 


Nya sätt att utföra vårt arbete på
Våra medarbetare i The Hunger Projects 13 programländer utforskar möjligheter för att stötta våra partners på nya sätt, och använder tillgängliga digitala lösningar och kreativitet för att stödja The Hunger Projects pågående transformativa gräsrotsprogram. Detta inkluderar att ge samhällsstöd via telefon, WhatsApp, och i den mån det går, genomföra virtuella möten och presentationer.


Vi har fullt förtroende för att våra partners – de kunniga framröstade kvinnliga och manliga ledarna samt alla våra frivilliga volontärer och eldsjälar runt om i världen – kommer att leda sina respektive samhällen genom denna prövande tid. Vi har sett det gång på gång: våra samhällen är motståndskraftiga och mobiliserar sig för att leda i kristider.


De åtgärder som nu genomförs innebär inte att The Hunger Project Sverige stänger. Målet är att verksamheten – utbildning, kommunikation, insamling, – så långt som möjligt ska fortgå som vanligt. Vi kan i dagsläget dock inte utesluta att rådande läge med Covid -19 kommer ha en ekonomisk påverkan även för The Hunger Project Sverige.


För att läsa mer om det nya coronaviruset Covid-19 hänvisar vi er till Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO.

Aktuellt på The Hunger Project.

“Stödet till världens mest utsatta behövs nu”.

“Politiker, stå fast vid löftet till våra mest utsatta medmänniskor! Sverige har möjlighet – och därmed ansvar – att stötta de som drabbas hårdast av coronapandemin.” Det skriver vi, och 40 andra civilsamhällsorganisationer i Concord Sverige i Dala-Demokraten.

Läs mer »