Ulf Stenerhag: ”Otrolig kraft i The Hunger Projects metodik”.

De arbetar ihop, både lokalt och globalt. Både i Sverige och i Ghana. Thurne Tekniks vd Ulf Stenerhag ser många fördelar med att ha The Hunger Project som hyresgäster och uppmuntrar andra företag att göra likadant.

Att Ulf Stenerhag är engagerad i The Hunger Project råder det inga tvivel om. Sedan han upptäckte organisationen på en ledarskapskurs för 12 år sedan har han tagit med The Hunger Project på olika konferenser, engagerat människor att bli månadsgivare och använt The Hunger Project som exempel på hur man kan jobba ihop som kommersiellt bolag och ideell organisation. För ett par år sedan tog han samarbetet ett steg längre. Han bjöd in The Hunger Project Sverige till sina egna kontorslokaler.

– Jag har aldrig varit intresserad av att tvinga folk in i engagemang. Däremot har jag haft ett intresse av att människor ska intressera sig för Hungerprojektet. Att bjuda in The Hunger Project Sverige till våra lokaler var ett sätt för våra organisationer att komma närmare varandra.

Särskild personalfond för sociala projekt
Personalen på Thurne Teknik beslutade för tre år sedan att företaget skulle investera i ett treårigt projekt för att ta The Hunger Projects epicenter Mem-Chemfre i Ghana till självförsörjning. Investeringen gjordes via en särskild personalfond där pengarna är öronmärkta för sociala projekt som är bra för planeten och mänskligheten. Men på frågan om varför företag bör ta ett samhällsansvar svarar Ulf att frågan är felställd.

– Fråga de som inte tar ansvar om varför de inte tar ansvar. Jag tycker på riktigt att frågan är obsolet 2019. Ansvar tar man för att det åligger en som människa, som medmänniska och som organisation.

“Vi ser ju resultatet av att jobba med ansvarstagande åtgärder”
Ulf tycker att det finns en annan fråga som är intressantare, nämligen om ansvarstagande skapar värde. Det menar han att det gör, i högsta grad.

– Vi har sett att engagemang från personalens sida ger en större stolthet i vilka vi är och vad vi gör. Det tränar oss att ta ansvar och det tränar oss på att göra affärer. Vi ser ju resultatet av att jobba med ansvarstagande åtgärder på sista raden i vår resultaträkning.

En modell som ligger Ulf varmt om hjärtat
Ulf har också sett resultaten på plats i programverksamheten. Han har varit både i Uganda och Ghana flera gånger. The Hunger Projects modell ligger honom varmt om hjärtat eftersom den bygger på ett holistiskt synsätt och är entreprenöriell i sin karaktär.

– Det finns en otrolig kraft i The Hunger Projects metodik när det gäller uppföljning av nyckeltal. Det påminner om hur vi på Thurne gör. Vi sätter ett mål, följer upp det och sen tittar vi på avvikelser. Det som också varit tydligt är stoltheten jag sett hos människor i programverksamheten. Stoltheten över vad man lyckats skapa själv. Att människor går rakryggade i det där. Det är fint och spännande att se.

Aktuellt på The Hunger Project.

Nytt samarbete med Matsmart ska stärka arbetet mot hunger.

I dag lanseras ett nytt strategiskt samarbete mellan The Hunger Project och Matsmart. Tillsammans ska vi lyfta lösningar för att minska hunger och skapa ett mer hållbart matsystem. Under våren lanserar Matsmart ett nytt varumärke, By Motatos – basvaror med noll svinn som vision. En procent av vinsten från försäljningen går till The Hunger Project.

Läs mer »

“Syftet är inte att jag ska bli rik.”

Viktor Telégin startade klock- och solglasögonvarumärket CHPO med visionen att företaget tydligt skulle stå upp emot rasism, homofobi och kvinnofientlighet. För att leva upp till de idealen gör därför CHPO flera olika samarbeten varje säsong där hela vinsten går till olika välgörande ändamål, däribland The Hunger Project.

Läs mer »

Delaktighet framgångsreceptet bakom lyckat malariaprojekt i Malawi.

Malawi är ett land som drabbas extremt hårt av malaria. Sjukdomen förblir ett stort folkhälsoproblem och är en ledande orsak till sjukdom och dödlighet i landet. The Hunger Project har därför sedan 2011 samarbetat med partnerorganisationer i landet och genomfört ett projekt för att minska spridningen av malaria i området.

Läs mer »