Ny finansiering för att förebygga undernäring hos barn i Ghana.

Med stöd från Radiohjälpen får The Hunger Project Sverige 1,6 miljoner kronor till ett projekt i Ghana som syftar till att främja god hälsa och minska kronisk hunger hos små barn vid två av våra epicenter.

Projektet har fokus på barnets första 1 000 levnadsdagar, från påbörjad graviditet och upp till barnets tvåårsdag. Dessa dagar är ett unikt tillfälle att forma framtiden för kommande generationer.

– Att barn och mamma får rätt näring, tillgång till vård och kunskaper om amning under den här perioden har enorm effekt på enskilda barns möjlighet att växa och utvecklas under sina första år i livet. Det är även en investering för framtiden då förbättrad hälsa under barns första år ökar deras möjligheter även senare i livet. Projektet har därför även djupgående verkan på den långsiktiga hälsan, stabiliteten och utvecklingen för hela samhällen, säger The Hunger Project Sveriges programchef Malin Flemström.

Genom kapacitetsstärkande insatser och praktiska utbildningar för att öka matsäkerheten och stärka familjehushållens ekonomi syftar projektets aktiviteter på att försöka bryta generationslånga cykler av fattigdom och hunger. Genom projektet får barn, kvinnor och män tillgång till hälsovård och utbildningsinsatser som höjer den lokala kapaciteten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för små barn.

– Det är fantastiskt roligt och viktigt att vi får fortsatt förtroende från Radiohjälpen för att arbeta med viktiga hälsofrämjande insatser för att minska den kroniska hungern bland barn i östra Ghana, säger The Hunger Project Sveriges programchef Malin Flemström.

Aktuellt på Hungerprojektet.

“Vi måste agera nu för att lindra hungerkrisen”

Idag på World Hunger Day skriver vi i Mariestads-Tidningen om hungerkatastrofen som Coronapandemin beräknas resultera i. Över 130 miljoner människor kan hamna i akut hunger, enligt nysläppt FN-rapport. Det är en dubblering av antalet som lever i akut hunger idag.

Läs mer »

Cecilia Kusoffsky: “Har bäst verksamhet”.

Cecilia Kusoffsky är den grafiska formgivaren som ville engagera sig i ett nätverk som gjorde gott. The Hunger Projects modell lockade, och idag har hon varit medlem i “Det Goda Nätverket” i fem år och har tillsammans med de övriga medlemmarna samlat in över 2,5 miljoner kronor till organisationen.

Läs mer »