Ny rapport: Världshungern fortsätter att öka.

FN-rapporten "State of food security and nutrition in the world 2019" slår fast att hungern i världen ökar för fjärde året i rad, efter årtionden av minskning. Nu lever 822 miljoner människor i hunger och undernäring. I Afrika är detta verklighet för en femtedel av befolkningen. Mål 2 i Agenda 2030, Ingen hunger, blir allt mer osannolikt att uppnå, men det finns fortfarande hopp.

Hungern har framför allt ökat i ekonomiskt instabila länder. Ekonomiska förändringar och ojämn fördelning av inkomst utmanar en tryggad livsmedelsförsörjning. I rapporten beskriver FAO vad som krävs för att komma närmare mål 2 om Ingen hunger: ”Vi måste investera klokt under perioder med ekonomiskt uppsving för att minska sårbarheten och snabbt återhämta oss när ekonomisk oro uppstår.”


Rapporten tar också upp Food Insecurity Experience Scale (FIES), en metod som istället för att mäta extrem hunger mäter människors tillgång till näringsriktig mat. Den totala siffran på människor i världen med bristande tillgång till näringsrik mat uppgår till två miljarder, vilket är så mycket som en fjärdedel av världens befolkning.


Framsteg gällande amning i Afrika och Asien
På flera områden görs dock stora framsteg. Bland annat ser man framsteg när det gäller mål 3 i Agenda 2030, Hälsa och välbefinnande. Andelen barn under sex månader som uteslutande ammas är idag uppe i 42 procent jämfört med 37 procent 2012. Barn som ammas har större chans att överleva de kritiska första månaderna i livet samt blir mindre känsliga för luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, astma, fetma och andra komplikationer senare i livet. Amning är också kritiskt för att nå mål 1 och avskaffa den extrema fattigdomen, eftersom det är en resurs som finns tillgänglig över hela det socioekonomiska spektrumet och som minskar den ekonomiska bördan för mödrar. På lång sikt i form av minskade kostnader för vård av undernärda barn.


Förra året var Afrika och Asien, som har de högsta nivåerna av hunger, de områden med störst andel barn som ammas. Det här är en positiv signal om att utbildningar och kampanjer i lokalsamhällen, som The Hunger Project aktivt arbetar med, leder till ökad medvetenhet och förändrade mönster. Läs mer om vårt arbete med 1000 Days-initiativet i alla våra programländer.

Aktuellt på The Hunger Project.

“Vi måste agera nu för att lindra hungerkrisen”

Idag på World Hunger Day skriver vi i Mariestads-Tidningen om hungerkatastrofen som Coronapandemin beräknas resultera i. Över 130 miljoner människor kan hamna i akut hunger, enligt nysläppt FN-rapport. Det är en dubblering av antalet som lever i akut hunger idag.

Läs mer »

Cecilia Kusoffsky: “Har bäst verksamhet”.

Cecilia Kusoffsky är den grafiska formgivaren som ville engagera sig i ett nätverk som gjorde gott. The Hunger Projects modell lockade, och idag har hon varit medlem i “Det Goda Nätverket” i fem år och har tillsammans med de övriga medlemmarna samlat in över 2,5 miljoner kronor till organisationen.

Läs mer »