Osonson epicenter når självförsörjning.

Goda nyheter från Ghana! Osonson Epicenter har nått självförsörjning. Hungern har halverats sedan 2015, och den akuta hungern är helt avskaffad.

Ett annat positivt resultat är att antalet människor som insjuknat i diarrésjukdomar minskat med hela 93%. Det är ett jätteviktigt steg för epicentrets framtid eftersom diarrésjukdomar är den vanligaste dödsorsaken för barn under 5 år. Mer än 525 000 barn dör varje år i diarrésjukdomar runt om i världen. Sjukdomarna är också en stor orsak till undernäring hos barn och unga.


Det här är ett epicenter
Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom där det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån.


Ett epicenter anses självförsörjande när:
• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Epicentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Dela inlägget:

Relaterade inlägg