Samarbetet som har stoppat tjuvjakt i Malawi.

Goda nyheter från Malawi då epicentret Chibwalizo (Majete 1) nått självförsörjning. När The Hunger Project påbörjade arbetet i området för åtta år sedan var tjuvjakt vanligt och antalet djur i parken lågt. Idag har flera djurarter såsom giraffer och noshörningar återinstallerats i parken och tjuvjakten har upphört.

”Samarbetet med African Parks kring Majete-epicenterna epicenter är unikt då The Hunger Projects metod skapat en gynnsam miljö för både människa och djur. Människorna kring parken behöver inte längre ägna sig åt tjuvskytte för överlevnad och har numera ökad kunskap om vikten av bevarandet av djuren, nya försörjningsmöjligheter och framförallt en plattform genom epicentret där de kan fortsätta driva sin utveckling och bevarandet av djurlivet i området” säger Malin Flemström, Programchef för The Hunger Project Sverige på plats i Malawi


Det här är ett epicenter

Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom där det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån. 


Ett epicenter anses självförsörjande när:

• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Dela inlägget:

Relaterade inlägg