Webinar: Hur kan tekniska lösningar skapa hållbara jordbruk?

Visste du att enbart 39% av ghananerna använder internet? Som en jämförelse använde 84% av européerna internet under 2019. Välkommen till ett webinar där vi undersöker utmaningarna med att sammankoppla landsbygdssamhällen med online-resurser, och förmågan hos gräsrotsorganisationer att göra betydande utvecklingsvinster genom att använda teknik.

De ghananer som rapporterar att de använder internet regelbundet bor vanligtvis i Accra eller andra större städer. Ändå skulle den sociala utvecklingen på landsbygden ha stor nytta av en internetanslutning. Inom jordbrukssektorn kan tekniska lösningar stödja hållbara jordbruksmetoder, ökad skörd, jordbruksbaserad försörjning och utbildning för att förbättra livsmedelssäkerheten.


När: Onsdag 17 februari kl 15:30-16:45
Var: Digitalt via Zoom

Anmäl dig till webinariet här >>>


Medverkande 
Samuel Afrane, landschef, The Hunger Project-Ghana
Emmanuel Addai
, medgrundare av Farmerline
Foster Boateng, regionchef, västafrika, AGRA
Lydia Carroon, affärsverksamhetschef, Airband Initiative, Microsoft
Paul Siameh, chef, Directorate of Agricultural Extension Services

Aktuellt på The Hunger Project.

”690 miljoner människor med potential att förändra sina liv.”

”Världshungern är en komplex fråga som handlar om så mycket mer än mat. Det finns självklart inga enkla lösningar som inte kräver några insatser. Men vi som tror på att det går måste fortsätta prata, synas, höras och kämpa. Vi måste gå samman, vi måste driva på och sätta press på våra politiker att prioritera världshungern och Agenda 2030.” Det skriver vi i en debattartikel i Gefle Dagblad.

Läs mer »

Vi granskar Sveriges arbete med Agenda 2030.

Nu måste kompromisserna sluta, och ambitionerna om en rättvis och hållbar global utveckling bli konkret handling! Världen har inte tid att vänta. Idag släpper vi och 37 andra organisationer i CONCORD Sverige vår granskning av regeringens genomförande av Agenda 2030. Den visar flera områden där svensk politik krockar med ambitionerna om en rättvis och hållbar utveckling. Nu krävs snabb förändring och prioritering av vår globala framtid! Vi ger förslag i Spotlight-rapporten.

Läs mer »

Webinar: Fas Afrika – ett samtal om vaccination.

Endast 1 procent av de 1,3 miljarder vaccindoser som delats ut i världen har levererats i Afrika. The Hunger Projects uppdrag är att nå människor på landsbygden som annars inte får del av grundläggande samhällstjänster. Nu pågår vaccinationer mot covid-19 i våra afrikanska epicenterkliniker. Välkommen till ett samtal om vaccineringen mot covid-19 i Afrika. Ta del av en uppdatering om hur The Hunger Project arbetar för att säkerställa en jämlik tillgång till virusskydd för alla.

Läs mer »