Webinar: Hur kan tekniska lösningar skapa hållbara jordbruk?

Visste du att enbart 39% av ghananerna använder internet? Som en jämförelse använde 84% av européerna internet under 2019. Välkommen till ett webinar där vi undersöker utmaningarna med att sammankoppla landsbygdssamhällen med online-resurser, och förmågan hos gräsrotsorganisationer att göra betydande utvecklingsvinster genom att använda teknik.

De ghananer som rapporterar att de använder internet regelbundet bor vanligtvis i Accra eller andra större städer. Ändå skulle den sociala utvecklingen på landsbygden ha stor nytta av en internetanslutning. Inom jordbrukssektorn kan tekniska lösningar stödja hållbara jordbruksmetoder, ökad skörd, jordbruksbaserad försörjning och utbildning för att förbättra livsmedelssäkerheten.


När: Onsdag 17 februari kl 15:30-16:45
Var: Digitalt via Zoom

Anmäl dig till webinariet här >>>


Medverkande 
Samuel Afrane, landschef, The Hunger Project-Ghana
Emmanuel Addai
, medgrundare av Farmerline
Foster Boateng, regionchef, västafrika, AGRA
Lydia Carroon, affärsverksamhetschef, Airband Initiative, Microsoft
Paul Siameh, chef, Directorate of Agricultural Extension Services

Aktuellt på The Hunger Project.

Hungern halverad i Daringa, Benin.

Goda nyheter från Benin. Hungern vid epicentret Daringa har halverats de senaste fyra åren. Dessutom har andelen personer med tillgång till finansiella tjänster, så som mikrolån och utbildningar i ekonomi, femdubblats.

Läs mer »