Möt Anju Aktar.

Anju Aktar är 34 år gammal och bor i Gangni i Bangladesh. Hon gifte sig vid 13 års ålder och fick sitt första barn bara ett år senare - en dotter som hoppade av skolan och gifte sig vid 16. Hon bestämde sig för att hennes barnbarn inte skulle följa samma väg som hon och hennes dotter.

År 2012 kom Anju i kontakt med The Hunger Project i Bangladesh och i och med det träffade hon också andra likasinnade kvinnor. Tillsammans med andra kvinnor i byn gick hon en utbildning som arrangerades av The Hunger Project. Där lärde hon sig om kvinnligt ledarskap och om värdet i att ha en egen inkomst. Efter utbildningen valde hon att tillsammans med fem andra kvinnor från starta ett projekt med fokus på kompostering.

Startade kompostföretag
Anju bor i ett frodigt jordbrukarsamhälle som odlar bananer, apelsiner, ris och andra grödor. Hon och hennes fem kumpaner fick, med vägledning av The Hunger Project, reda på att den lokala marknaden sålde kompost till ett överpris, samt att komposten dessutom var full av skadliga insektsmedel som försämrade markens kvalitet och därmed grödornas storlek, och därmed och således också böndernas inkomst.

– Vi bestämde oss för att sälja egen ekologisk kompost i byn. Inkomsten använde vi till att köpa symaskiner åt kvinnor som ville starta skräddarverksamheter och getter åt kvinnor som ville starta starta lantbruksprojekt, säger Anju.

"Jag kommer att säga åt mina barnbarn, vare sig det är en pojke eller flicka, att det viktigaste är att vara utbildad, självständig och att känna sig stark."

Lånar ut pengar till andra kvinnliga småföretagare
Idag, åtta år senare, har de 20 kvinnorna i Anjus “självhjälpsgrupp” tillsammans lånat ut över 60 000 kronor till kvinnor som själva velat starta egna småföretag. När kvinnorna tjänar ett överskott så återinvesteras en andel i självhjälpsgruppen, och därmed växer denna spar- och lånegrupp stadigt.

– Med intäkterna från vårt företag kan vi låna ut pengar till kvinnor i vårt samhälle så att de själva kan få en inkomst, som de i sin tur kan investeras i sina döttrar. Jag kommer att säga åt mina barnbarn, vare sig det är en pojke eller flicka, att det viktigaste är att vara utbildad, självständig och att känna sig stark, säger Anju.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.