Årets julvärld

– en värld fri från hunger.

Hungern i världen ökar. För femte året i rad är trenden på väg åt fel håll. Idag lever 690 miljoner människor i hunger. Det är var elfte människa på jorden. På grund av Covid-19 beräknas antalet öka markant under 2020. Vi måste vända trenden. Om inte vi, vem? Om inte här, var? Om inte nu, när? Tillsammans skapar vi årets julvärld – en värld fri från hunger.

Vår vision
Vi ser framför oss en värld där alla har rätt till mat, god hälsa, arbete och utbildning och där kvinnor och män har samma rättigheter. En värld där människor har möjlighet att äga och påverka sin egen utveckling. En värld där flickor inte gifts bort och där mödrar ges tillgång till säkra förlossningar. En hållbar värld där vi tar vara på jordens resurser och lever i samklang med naturens tillgångar. En värld fri från hunger och fattigdom.


Vårt förslag

Tillsammans skapar vi den här världen i jul. Investera i The Hunger Project så stöttar ni utveckling som drivs av människor som själva lever i samhällen som präglas av fattigdom och hunger. Alla våra program bygger på att deltagarna formulerar en vision för en framtid utan hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående. Det är så vi skapar en värld fri från hunger.

Vill ni investera i årets julvärld – en värld fri från hunger?

Hör av er till mig.

Lisen Stenberg, ansvarig företagssamarbeten
lisen.stenberg@thehungerproject.se
0730 – 20 61 61

För en organisation av vår storlek når vi imponerande resultat, om vi får säga det själva.