Årets julvärld –
en värld fri från hunger.

Årets julvärld är en värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Det är en värld där alla har rätt till mat, god hälsa, arbete och utbildning och där kvinnor och män har samma rättigheter. En värld där människor har möjlighet att äga och påverka sin egen utveckling. En värld där flickor inte gifts bort och där mödrar ges tillgång till säkra förlossningar. En hållbar värld där vi tar vara på jordens resurser och lever i samklang med naturens tillgångar. Årets julvärld är en värld fri från hunger.

För att du ska kunna visa att du står upp för den här världen har vi tagit fram årets julvärld som julgranskula. 

Häng årets julvärld i din egen julgran.

250 kr

Visa att du står upp för en värld fri från hunger och fattigdom. Beställ vår fina julgranskula och var med och skapa årets julvärld.

När du skänker en julgåva till The Hunger Project bidrar du till vårt arbete med att stötta utveckling som drivs av människor som själva lever i samhällen som präglas av fattigdom och hunger. Som tack får du en egen julvärld att hänga i din julgran, som ett bevis på att du står upp för en värld fri från hunger och fattigdom.

OBS: När du beställer julgranskulan skickar vi den via PostNord och den kommer hamna på ditt närmaste utlämningsställe. Du kommer få en avi från PostNord när du kan hämta ut julgranskulan. Leveranstid är 3-7 dagar.

Tillsammans presenterar vi en värld fri från hunger.

Gladys del Pilar presenterar årets julvärld.

Mojje Milacki presenterar årets julvärld.

Johanna Westman presenterar årets julvärld.

Beppe Singer presenterar årets julvärld.

Så arbetar The Hunger Project för att avskaffa hunger.

The Hunger Project arbetar för att skapa en värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Vi gör det genom att stötta utveckling som drivs av människor som själva lever i samhällen som präglas av fattigdom och hunger. Tillsammans identifierar vi problem och lösningar för en hållbar och långsiktig utveckling.

Börjar med kvinnor
En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala eller ekonomiska ställning som män. Därför börjar vi alltid med kvinnor, för när kvinnor stärks och får möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män så förändrar de världen till det bättre. Kvinnor återinvesterar 90 procent av sin inkomst i familjen genom att lägga pengarna på mat, utbildning och hälsa. Det bidrar i förlängningen också till ett starkare samhälle.

Ledarskap och självförtroende
För att vända utvecklingen i ett helt samhälle utgår The Hunger Projects strategier från att stärka ledarskap och självförtroende. Vi utbildar människor så de får kunskaper och metoder för att kunna avskaffa den egna hungern och fattigdomen.

Våra program finns i tretton länder i Afrika, Asien och Latinamerika och vi når ut till 16 miljoner människor med vår verksamhet.

Tack till Refurn och Medtryck för att ni möjliggjort den här kampanjen. Och stort tack till våra fantastiska ambassadörer Mojje, Gladys, Johanna, Beppe, Bosse, Harald och Blossom.