Årets julvärld –
en värld fri från hunger.

Årets julvärld är en värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Det är en en värld som kan stå emot kriser och där människor har säkrad tillgång till mat. En värld där alla barn får en bra start i livet, och där flickor får gå kvar i skolan och gifta sig med vem de vill. En hållbar värld där vi tar vara på jordens resurser och lever i samklang med naturen.

Var med och skapa den här världen tillsammans med oss i jul. För att du ska kunna visa att du står upp för en hungerfri värld har vi tagit fram årets julvärld som julgranskula

Häng årets julvärld i julgranen.

250 kr/styck (inkl. frakt)

Visa att du står upp för en värld fri från hunger och fattigdom. Beställ vår fina julgranskula och var med och skapa årets julvärld.

När du skänker en julgåva till The Hunger Project stöttar du oss i vårt arbete med grundorsakerna till varför hunger existerar. Som tack får du en egen julvärld att hänga i din julgran, som ett bevis på att du står upp för en värld fri från hunger och fattigdom.

Praktisk information
Julgranskulan finns i begränsad upplaga. När du gjort din beställning skickar vi julgranskulan via PostNord och den kommer hamna på ditt närmaste utlämningsställe. Du kommer få en avi från PostNord när du kan hämta ut julgranskulan. Leveranstid är 2-4 dagar. Hör av dig om din leverans uteblir till info@thehungerproject.se

Tillsammans presenterar vi en värld fri från hunger.

Lisa Miskovsky presenterar årets julvärld.

Tommy Nilsson presenterar årets julvärld.

Suzanne Axell presenterar årets julvärld.

Jonas Karlsson presenterar årets julvärld.

Kayo Shekoni presenterar årets julvärld.

Så arbetar The Hunger Project för att avskaffa hunger.

Vi ser framför oss en värld fri från hunger och fattigdom. Hunger hindrar både individer och samhällen att utvecklas och lämna fattigdom bakom sig. Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för upp till 828 miljoner människor.

Hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor och deras förutsättningar. Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar. Därför stöttar utveckling som drivs av människor som själva lever i samhällen som präglas av hunger och fattigdom. Tillsammans identifierar vi problem och lösningar för en hållbar och långsiktig utveckling.

Börjar med kvinnor
En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala eller ekonomiska ställning som män. Därför börjar vi alltid med kvinnor, för när kvinnor stärks och får möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män så förändrar de världen till det bättre. Kvinnor återinvesterar 90 procent av sin inkomst i familjen genom att lägga pengarna på mat, utbildning och hälsa. Det bidrar i förlängningen också till ett starkare samhälle.

Ledarskap och självförtroende
För att vända utvecklingen i ett helt samhälle utgår The Hunger Projects strategier från att stärka ledarskap och självförtroende. Vi utbildar människor så de får kunskaper och metoder för att kunna avskaffa den egna hungern och fattigdomen.

Våra program finns i tretton länder i Afrika, Asien och Latinamerika och vi når ut till cirka 16 miljoner människor med vår verksamhet.

Tack till Refurn Hammarby och Medtryck för att ni möjliggjort den här kampanjen. Och stort tack till våra fantastiska ambassadörer Lisa, Tommy, Suzanne, Jonas och Kayo.