Att fylla fem –
ett specialprojekt i Malawi.

Tillsammans med WaterAid arbetar vi för att minska barnadödligheten i Malawi. Vi driver sedan 2019 det gemensamma projektet ”Att fylla fem” i regionen Zomba. Projektet är ett så kallat specialprojekt som finansieras fullt ut av Svenska Postkodlotteriet.

Alla föräldrar vill ge sina barn bästa möjliga start i livet, men alla har inte den möjligheten. I Malawi dör mer än vart tjugonde barn innan det hunnit fylla fem år, och många av dödsfallen är kopplade till undernäring. Till stor del beror det på att många människor i Malawi saknar rent vatten, möjlighet till hygien och tillräckligt med näringsrik mat. Rent vatten, sanitet, hygien och nutrition är helt enkelt grunden för alla barns hälsa.

Integrerade insatser för att minska barnadödligheten
Målet med projektet är att integrera insatser för förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien med insatser för bättre nutrition. Genom det kommer inte bara tillgången till rent vatten, sanitet, hygien och näringsrik mat att förbättras – det kommer också leda till ökad kunskap om vikten av hygien och nutrition för barns hälsa.

Projektet i full gång
Det holistiska arbetet för att bekämpa undernäring och barnadödlighet i området har under 2020 tagit fart. Sju borrhål vid sex barnhälsocenter har i princip helt färdigställts. Tack vare detta har både barnhälsocentrena och invånarna i byarna fått hållbar tillgång till rent vatten. Klassrum, matsalar och kök har byggts och volontärer och personal har utbildats vid de upprättade barnhälsocentrena. Under året har också utbildningsinsatserna gällande näring och hygien fortsatt enligt plan. Under 2020 genomfördes även den första näringsundersökningen av 3 957 barn under fem år.

Kort om projektet.

Programland: Malawi
Med bidrag från:
Postkodlotteriet
Samarbetspartners:
 WaterAid
Målgrupp:  Barn under fem år i Malawi
Hållbarhetsmål i fokus: SDG 3 (Hälsa och välbefinnande)