Belachen vaktar träden.

När The Hunger Project berättade om ett trädplanteringsprojekt i Machakel i Etiopien anmälde sig jordbrukaren Belachen Yunus direkt. Och han blev otroligt stolt när han sen blev vald till ordförande. Han fick gå The Hunger Projects utbildning i markskötsel, där han lärde sig hur man stoppar erosion och vårdar ekosystemet.

– I år har vi planterat tusentals träd tillsammans med familjerna från vårt grannskap. Oleander och mullbärsträd är de vanligaste sorterna. Man kan se att gräset här i området redan växer högre än det någonsin gjort, säger Belachen.

Biologisk mångfald återskapas
Syftet med trädplanteringsprojektet är att öka levnadsstandarden och matsäkerheten för de boende i området. Genom att plantera träd återskapas den biologiska mångfalden och motståndskraft mot klimatförändringar byggs upp. På bara ett par år har jordbrukarna i Machakel planterat över en miljon träd på marker som tidigare prövats hårt av erosion och betande boskap. Jorden har fått tillbaka sin vitalitet och gräset på fälten växer numera knähögt.

Inget får hindra träden att växa
För att plantorna ska kunna växa till sig är det viktigt att hålla boskapen borta från markerna som planterats. Men detta är också en utmaning, eftersom den samägda marken traditionellt har använts till just bete.

– Som by tar vi det här på största allvar. Vi ser att något behöver förändras för att skydda våra marker från erosion. Därför har vi anlitat en vakt för att bevaka området. Om någon bryter mot överenskommelsen och låter sitt boskap beta ändå, låser vakten in djuren. De får tillbaka dem mot en avgift. Det händer inte ofta, för de flesta vet att de inte får ha sin boskap här. Men just nu har vi faktiskt låst in ett par åsnor, och som ordförande är det nu upp till mig att bestämma borgenssumman för dem, säger Belachen.

"Efter uppmuntran från The Hunger Project började jag också odla mer grönsaker, det räcker redan till att ge min familj god och nyttig mat. Med inkomsten från buskarna kan jag expandera mitt företag."

Vill ge sina barn ett bättre liv
Trädplanteringsprojektet har även gett Belachen Yunus nya perspektiv på sitt egna jordbruk.

– Jag använder min nya kunskap hemma och blandar grödor med träd när jag sår. Nu växer kaffebuskar och avokadoträd i vår trädgård. Efter uppmuntran från The Hunger Project började jag också odla mer grönsaker, det räcker redan till att ge min familj god och nyttig mat. Med inkomsten från buskarna kan jag expandera mitt företag. Jag vill att mina barn ska gå i skolan så länge som möjligt och jag vill efterlämna ett välskött företag till dem. Mitt mål är att ge dem ett bättre liv, utan oro för pengar, säger han.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.