Från fångenskap till framtidstro i Lakang.

I Amuru-distriktet i Uganda ligger Lakang, ett område med bördiga jordar men med hög andel fattigom. För 20 år sedan härjades regionen av ett inbördeskrig vars ärr dröjer sig kvar än idag. Trots att vapnen lagts ner för länge sedan kämpar Lakangs kvinnor och barn med psykologiska trauman från kriget. En stor del av kvinnorna utsattes för ofattbara former av våld, mentalt tortyr av fångenskap samt förlust av sina nära och kära.

Nya siffror på det globala matsvinnet.

En ny matsvinnsrapport för 2024 har släppts av FN:s miljöorgan UNEP. Rapporten bygger vidare på 2021 års rapport men ny data har samlats in för att ge nya uppskattningar av det globala matavfallet. Hela en miljard måltider slängs varje dag, enligt den nya datan. Samtidigt har en tredjedel av världens befolkning inte råd att köpa tillräckligt med näringsrik och hälsosam mat.

Självförsörjning genom internet i Ghana.

Visste du att tillgången till internet och digitala tjänster blir mer och mer ojämlik världen över? I låginkomstländer är bara en av fem personer uppkopplad jämfört med 90 procent av befolkningen i höginkomstländer. Samtidigt digitaliserar världen allt fler av samhällets tjänster. Att krympa den digitala klyftan är en nyckel till minskad hunger.

Ju mer jämställd odling, desto mer matproduktion.

The Hunger Project kunde tidigt konstatera att mat som produceras för privatbruk nästan alltid producerades av kvinnor, men att kvinnorna trots detta ofta var utestängda från beslutsprocesser rörande matproduktion. Sedan dess arbetar vi outtröttligt för att fler kvinnor ska få mer makt samt förbättrade möjligheter att driva små jordbruk och företag. Det är först när en kvinna har möjlighet att fatta beslut över hushållsekonomin som hon fullt ut kan tillgodose sina egna och sina barns behov.

Ju mer jämställt samhälle, desto mindre hunger.

Att det finns en koppling mellan ökad jämställdhet och minskad hunger har The Hunger Project varit övertygade om sedan starten 1977. Men visste du att det även finns tydlig forskning som bekräftar detta? Det visar exempelvis globala studier från Human Development Report (2019) och The Economist (2021) där kopplingen mellan jämställdhet och tillgång till mat i länderna jämförts.

Utan hunger, ingen svält.

På The Hunger Project arbetar vi långsiktigt och ihärdigt med att främja starka, hållbara samhällen som ska kunna hantera framtida kriser och hungerkatastrofer. För ett samhälle som har tryggad livsmedelsförsörjning, genom diversifierade odlingar från en bördig och motståndskraftig jord, med reserver av vatten och mat, och där människor har möjlighet att ha en inkomst, har större chanser att klara en ekonomisk nedgång eller oväntade väderomslag.