Möt Elisabeth Obubuafo.

Elisabeth Obubuafo har skapat förändringar för sig själv, sina barn och hela sitt samhälle i byn Matsekope i östra Ghana. Hon är egenföretagare med flera verksamheter, hon förser sina medmänniskor i samhället med jobb och skickar sina barn till skolan. Så har det dock inte alltid varit.

Elisabeth Obubuafo är jordbrukare och bor i Matsekope i östra Ghana. Hon föddes i en fattig familj utan möjligheter till att studera längre än grundskolenivå. Hon gifte sig ung och hennes möjligheter att skapa ett bättre liv för sig och sina tre barn var begränsade.

Mod att starta eget
Men Elisabeth har ett starkt inre driv och sökte möjligheter att förändra sina förutsättningar.

– Jag kom i kontakt med The Hunger Project för drygt tio år sedan och har genom deras program utbildat mig i jämställdhet, företagande och olika jordbrukstekniker. Genom utbildningarna fick jag modet att starta mitt eget företag, säger Elisabeth.

Elisabeth har tagit mikrofinanslån via The Hunger Project och utökat sina grönsaksodlingar från 10 till 60 hektar. Jordbruket har vuxit så pass mycket att hon kunnat anställa människor som hjälper henne att bruka marken. Och det tar inte slut där. Elisabeth driver även verksamheter inom krukmakeri, klädproduktion och fiske. Att hon nu får sin inkomst från flera olika källor innebär att hon inte är lika ekonomiskt sårbar, vid exempelvis torka eller dåligt fiske.

– Tack vare det kan jag nu skicka mina barn till skolan, säger Elisabeth.

"Genom utbildningarna fick jag modet att starta mitt eget företag."

Mer jämställd
Elisabeth har även påverkat sitt äktenskap i en mer jämställd riktning. Hennes man stöttar henne i de förändringar och förbättringar hon driver. Elisabeth är ett lysande exempel på de positiva förändringar som kan ske på individ- och samhällsnivå när kvinnors ställning stärks och de får ta plats i samhället på samma villkor som män.

Fler goda berättelser.

Siffror ger inte alltid hela bilden. Därför vill vi dela med oss av några personliga historier från människor som har deltagit i The Hunger Projects program världen över. Goda berättelser helt enkelt.