EU:s roll för en
värld utan hunger.

Världens utmaningar måste lösas tillsammans. Som världens största biståndsgivare har EU en stor och unik möjlighet att bidra till en hållbar och rättvis värld. För att nå en värld utan hunger behöver EU driva en utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor. Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd.
Det innebär att Sverige under våren 2023 kommer planera och leda arbetet i ministerrådet. Som ordförandeland har man större möjlighet att påverka dagordningen och få igenom prioriteringar än annars, men ordförandelandet ska inta en neutral och medlande roll i förhandlingarna mellan medlemsländerna. Här kan du läsa om Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet
I en global värld är allt internationellt samarbete viktigt. Världens kriser känner inga gränser och de måste lösas tillsammans. Som världens största biståndsgivare har EU en stor och unik möjlighet att genom sitt arbete bidra till en hållbar och rättvis värld. Sedan grundadendet har EU åstadkommit stora och viktiga saker för såväl medborgarna i medlemsländerna, som för resten av världen. EU har bland annat lyckats bevara fred, stabilitet och välstånd i Europa i över ett halvt sekel, skapa frihet för medborgarna att kunna arbeta, studera och bo i vilket EU-land de önskar samt skapa världens största inre marknad för tjänster och varor.

EU är med sina medlemsländer världens största biståndsgivare och står för 43 procent av världens offentliga utvecklingsbistånd. Därför har EU ett stort politisk inflytande och en unik möjlighet att bidra till en värld utan hunger. Enligt EU-fördraget är det viktigaste målet för EU:s utvecklingspolitik att på sikt utrota fattigdom. Det innebär att alla ska ha tillgång till mat, rent vatten och skolgång samt att sjukdomar ska bekämpas.

EU var en viktig aktör i utformningen av målen i Agenda 2030 där mål 2 är noll hunger 2030.  Unionen har även satt ett klimatmål om att EU ska bli klimatneutralt år 2050 samt att klimatutsläppen ska minska med minst 55 procent jämfört med 1990. EU:s arbete fokuserar även på hållbar jordbruksproduktion och de negativa effekterna av jordbruksproduktion.

  • 2016-2019 fick The Hunger Project EU-stöd för ett treårigt utbildningsprogram i Mexico för att stärka det lokala civilsamhället och möjliggöra för medborgarna att påverka lokala myndigheter och bli delaktiga i beslutsfattandet.
  • EU stöttar ett tvåårigt program i Bangladesh, under 2023-2024, som ska främja ett aktivt medborgarskap samt bygga motståndskraftiga, inkluderande och demokratiska samhällen. Fokus är på att informera och involvera medborgarna att delta i fria, rättvisa och trovärdiga val.

Det går! Här listar vi tre sätt du kan vara med och påverka EU:s arbete:

1. Mejla EU-parlamentariker om de frågorna du brinner för.

Vi har valt våra EU-parlamentariker och de är beroende av input från oss. För att påverka en fråga du tycker är viktig, till exempel hunger och fattigdomsbekämpning, kan du exempelvis mejla en EU-parlamentariker. Dessa är de Svenska ledamöterna i Europaparlamentet 2019-2024.

2. Engagera dig i en organisation!

För att påverka EU:s arbete kan du bli medlem eller på annat sätt engagera dig i en organisation som driver de frågor du brinner för. Genom att stötta exempelvis The Hunger Project är du med och bidrar till att avskaffandet av hunger. I många organisationer kan du även bli medlem och påverka hur arbetet ska genomföras.

3. Håll dig uppdaterad vad som händer och vilka förslag EU har igång just nu.

Genom att håll dig uppdaterad vilka förslag EU har ingång just nu, kan du vara med och påverka förslagen. Alla som bor i ett EU-land kan nämligen som enskild individ eller genom ett parti, organisation eller företag lämna förslag om vad EU ska göra. Här

kan du se vilka förslag som EU har igång just nu. På sidan kan du även lämna dina synpunkter på förslagen.

Så kan du påverka EU.

1. Mejla en EU-parlamentariker.

EU-parlamentarikerna är valda av svenska folket och de är beroende av input från oss. För att påverka ett område du tycker är viktigt, till exempel jämställdhet eller klimaträttvisa, kan du exempelvis mejla en EU-parlamentariker. Här hittar du de svenska ledamöterna i Europaparlamentet 2019-2024.

2. Engagera dig i en organisation.

För att påverka EU:s arbete kan du bli medlem eller på annat sätt engagera dig i en organisation som driver de frågor du brinner för. Genom att stötta exempelvis The Hunger Project är du med och bidrar till att avskaffandet av hunger. I många organisationer kan du även bli medlem och påverka hur arbetet ska genomföras.

3. Håll dig uppdaterad om EU:s pågående förslag.

Genom att håll dig uppdaterad vilka förslag EU har ingång just nu, kan du vara med och påverka förslagen. Alla som bor i ett EU-land kan nämligen som enskild individ eller genom ett parti, organisation eller företag lämna förslag om vad EU ska göra.

Här kan du se vilka förslag som EU har igång just nu. På sidan kan du även lämna dina synpunkter på förslagen.

Låter en värld utan hunger för
bra för att vara sant?

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och få mer fakta om lösningarna på världshungern.

3 fakta om EU och hunger.

1.

EU är världens största biståndsgivare och har en unik möjlighet att bidra till en hållbar och rättvis värld. Enligt EU-fördraget är det viktigaste målet för EU:s utvecklingspolitik att utrota fattigdom. Alla ska ha tillgång till mat, rent vatten och skolgång och sjukdomar ska bekämpas. EU föreslår lagstiftning och politik för att främja bättre villkor för människor, som att bekämpa hunger och bevara naturresurser.

2.

EU var en viktig aktör i utformningen av målen i Agenda 2030 där mål 2 är noll hunger 2030. För att nå de globala målen i Agenda 2030 arbetar EU:s institutioner tillsammans med fokus på ytterligare fem olika mål; Människor, Jorden, Välstånd, Fred och Partnerskap. Det första målet fokuserar på människor där EU:s mål är att utrota fattigdom och hunger, samt att säkerställa värdighet och jämlikhet för alla.

3.

Ukraina är en viktig producent och exportör av basvaror som vete och majs. Rysslands invasion av Ukraina förvärrar därför en global livsmedelskris. EU-länderna har ett samordnat arbete för att ta itu med den globala livsmedelskrisen. Arbetet fokuserar på fyra områden som rådet enades om i juni 2022: solidaritet, hållbar produktion, handel och multilateralism.

Vad kan du om EU? Gör vårt quiz!

[forminator_quiz id="38395"]

Är du mellan 18-30 år och vill engagera dig i EU:s arbete?

Då kan du även gå med i Europeiska solidaritetskåren. Där finns det möjlighet att volontärarbeta, göra praktik eller delta i olika projekt.

Vill du veta mer om EU:s arbete och
hänga med i de senaste nyheterna? ​

Ingen kan hålla koll på allt, men här finns ett gäng bra nyhetskällor som hjälper dig att vara uppdaterad:
Denna hemsida är med finansierad av Europeiska unionen och Sida. Dess innehåll ansvarar The Hunger Project Sverige för, och det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens ståndpunkter.

Skänk en gåva

Bli månadsgivare

Gåvoshop