Fati hjälper undernärda barn.

Under regnperioden måste man bana sig väg genom det höga gräset för att komma fram till Fatis husi norra Burkina Faso. Fati är gift och mamma till fyra barn. Hon är engagerad i The Hunger Projects lokala verksamhet som ansvarig för näring och kost.

Parallellt med hennes uppdrag vid epicentret säljer Fati kläder på marknader i området. Men i början av säsongen är det sådd och under denna period sätter Fati sin affärsverksamhet på halvfart. Enligt Fati är fältet väldigt viktigt för familjen.

– På landsbygden känns en stor familj igen av storleken på dess fält. Det är fältet som gör att familjen kan föda sina medlemmar.

När sådden är gjord och plöjningsperioden börjar kan Fati kunna återuppta sin affärsverksamhet.

Hjälper undernärda barn
Fati berättar med stolthet om sitt uppdrag genom The Hunger Project, där hon identifierar undernärda barn och ser till att de får regelbunden vård och vårdnadshavaren stöd och råd. Hon förklarar att det är viktigt med långsiktigt stöd för att undvika återfall.

För henne är det alltid en stor tillfredsställelse att stötta mammor vars barn är undernärda.

– När man har barn själv förstår man glädjen i ett friskt barn. När ett barn blir friskt från undernäring kan mamman dessutom fokusera mer på sina aktiviteter.

“Som mamma förstår man glädjen över ett friskt barn”

Utbildad av The Hunger Project
Fati fick utbildning i näring och hälsa av The Hunger Project, för att i sin tur kunna utbilda andra vidare.

Klädförsäljningen gör att hon har råd med sina fyra barns skolgång, något hon värderar högt. Varje kväll ser hon till att de gör sina läxor.

– Vår situation beror på att vi inte hade den chansen, säger hon. Allt handlar om utbildning, den kommer hjälpa dem att få möjligheter jag inte fick.

Vill starta hönsuppfödning
Fati har sparat ihop ett kapital som hon vill använda till hönsuppfödning. Djurhållning är både lönsamt och bra för jorden, konstaterar hon.

– Via The Hunger Project har vi även lärt oss tillverka organiska gödselmedel, berättar hon. Nu vet vi hur man gör gödsel och beräknar gödselytkvoten. Det har gjort våra skördar bättre, både till storlek och kvalitet.

Fati ser redan en stor förändring i sitt liv och i sin familj. Hon är säker på att hon är på rätt väg.

– 
Framtiden kommer att bli bättre, säger hon.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.