Folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem.

När människor får makt över sin egen utveckling sker verklig förändring. I folkrörelsen mot hunger kommer styrkan inifrån, och lokala röster får ljuda högst. Människor i hunger är experter på hunger, och när de sätter agendan skapas välgrundade beslut och långsiktiga lösningar. Nerifrån och upp, inte uppifrån och ner – ett gräsrotsperspektiv helt enkelt. Genom att utgå från befintliga styrkor och resurser istället för svagheter kan samhällen växa sig starka. Och gå från hopplöshet till hoppfullhet.

Håller du med? Ställ dig bakom hungermanifestet här nedanför.

Ställer du dig bakom hungermanifestet?

Vill du vara med i folkrörelsen för en värld utan hunger? Välkommen till sidlinjen. Här är det inte vi som står i centrum. Det är dags att ändra perspektiv. Att kliva åt sidan. Fundera kring dessa punkter och ta med dig dem i din kamp för en värld utan hunger.

1. Jag stöttar folkrörelsen för en värld utan hunger, men jag leder den inte.

Jag lyssnar på dem som varje dag kämpar för att ta sig själva, sin familj och sitt samhälle ut ur hunger och fattigdom. De vet vilka problemen är och vad som krävs för att lösa dem, inte jag.

2. Jag står upp mot den förlegade synen på människor i fattigdom som offer.

Jag står inte över någon. Människor som lever i hunger och fattigdom är inte maktlösa. Inte heller ber de om att bli räddade. De är en del av lösningen, inte problemet.

3. Jag rannsakar mig själv och erkänner mina misstag.

Jag vet att jag inte är felfri, men jag vill lära av mina misstag. Jag accepterar att jag har mycket kvar att lära och är ödmjuk i min okunskap. 

4. Jag är försiktig med att berätta andra personers historia.

Den enda storyn jag äger är min egen. Jag kan omöjligt förstå någon annans situation fullt ut. Jag lyfter gärna andras berättelser, men visar respekt genom hela processen.

5. Jag kliver ner från min piedestal.

I hungerfrågan är jag ingen hjälte. Jag tar ett steg åt sidan och ger plats till de verkliga hjältarna, de som kämpar för sin rätt till mat. Jag är självkritisk och försöker förstå min roll i rörelsen.

Håll dig uppdaterad med berättelser från folkrörelsen.

När du ställer dig bakom vårt hungermanifest vill du säkert veta hur folkrörelsen rör sig framåt? Signa upp dig på vårt nyhetsbrev så får du regelbundna rapporter från rörelsen.

Se filmen om Folkrörelser som förändrar.

Träffa Anju, Bienvenu & Lydia från folkrörelsen.

Träffa Fulbert & Pushpa från folkrörelsen.

Webinar: Challenges to Shifting the Power.

Ta del av en inspelad version av webinariet vi anordnade den 2 mars 2022 tillsammans med the Movement for Community-led Development. Ett samtal om motsättningarna, utmaningarna, men också lösningarna för att gå från teori till praktik för ett maktskifte inom utvecklingssektorn.

Vad menas med samhällsledd utveckling?

Samhällsledd utveckling handlar om att se på utvecklingsarbetet nerifrån och upp, och inte tvärtom. Att utgå ifrån lokala resurser, lösningar och visioner när förändringsarbetet planeras.

Principer för samhällsledd utveckling
Det finns ett antal principer som behöver följas för att utvecklingsarbetet ska räknas ingå under begreppet samhällsledd utveckling. Visionerna och prioriteringarna ska göras av människor som bor i det geografiska området och lokala röster tar ansvar för ledarskapet. Utvecklingen bygger på styrkor, istället för att fokusera på problem och utvecklingsarbetet ska leda till systemförändringar, inte kortsiktiga projekt. Samarbete sker mellan alla sektorer och prioriteringarna som görs är medvetna och anpassningsbara.


Effekterna blir långsiktiga
Det fina med samhällsledd utveckling är att effekterna blir långsiktiga. När förändringsarbetet initieras, drivs och upprätthålls av lokala krafter leder det också bestående och livskraftig förändring. Det lokala ledarskapet tar ansvar för utvecklingsarbetet och förlitar sig inte på yttre påverkan.

Den här kampanjen och tillhörande material finansieras med stöd av Sida/ForumCiv och för innehållet ansvarar The Hunger Project Sverige.