I Ghana driver The Hunger Project Sverige, med stöd av Radiohjälpen, ett projekt som syftar till att främja god hälsa och minska kronisk hunger hos små barn.

Som en konsekvens av bristande närings- och hygienkunskap lider en femtedel av barn under 5 år i Ghana av så kallad ”stunting”, vilket innebär hämmad fysisk och mental utveckling. Stunting orsakas av undernäring och återkommande diarrésjukdomar i tidig ålder, och i värsta fall är konsekvenserna kroniska. Att motverka undernäring och stunting är därför helt avgörande för hela samhällets utveckling även på lång sikt. 


1 000-days nutrition
För att motverka undernäring och främja god hälsa hos små barn och gravida mödrar arbetar The Hunger Project med ett initiativ som kallas för 1000-days nutrition vilket fokuserar på särskilda insatser för barnet och mödrar, från graviditet fram till barnets 2-års dag. Dessa dagar är ett unikt tillfälle att forma framtiden för kommande generationer. Rätt näring för barnet och modern, tillgång till vård, och kunskaper om amning och kost under denna period, har inte bara en enorm effekt på barnets möjligheter att växa, utvecklas, lära sig och kunna lämna fattigdom bakom sig. Det har även en djupgående verkan på den långsiktiga hälsan, stabiliteten och utvecklingen för samhället i stort.

Projektet genomförs vid The Hunger Projects två epicenter Asenema och Kokobeng i östra Ghana. Genom projektet får barn, kvinnor och män tillgång till hälsovård och utbildningsinsatser som höjer den lokala kapaciteten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för små barn. Genom kapacitetsstärkande insatser och praktiska utbildningar för att öka matsäkerheten och stärka barnhushållens ekonomi bryts generationslånga cykler av fattigdom och hunger.

Kort om projektet.

Med bidrag från: Radiohjälpen
Område: Epicenterna Kokobeng och Asenema i östra Ghana
Målgrupp: Barn under fem år i Ghana
Hållbarhetsmål i fokus: SDG 2 (Ingen hunger) & SDG 3 (Hälsa och välbefinnande)