Ge en julgåva som bekämpar hunger. en gång för alla.

The Hunger Projects lösning är lika enkel som svår. Vi förebygger hunger genom att inte ge mat. Istället startar vi folkrörelser, utbildar i jordbruksmetoder, ger mikrolån, lyfter kvinnor och tar vara på människans egen fantastiska kraft.

I år kan du tillsammans med flera kända kockar, däribland Tareq Taylor, Roy Fares och Tea Malmegård, visa att du inte heller tror att matpaket är en långsiktig lösning på världshungern. Din julgåva till The Hunger Project ger inte någon en måltid för dagen, utan en hel framtid.

Ska man komma åt ett problem från grunden så måste man ge människor de basala rättigheterna och förutsättningarna för att själva förändra sin situation. Precis som The Hunger Project tror jag att det är den enda långsiktiga lösningen. Just nu måste vi alla göra det vi kan. Tillsammans är vi skillnaden.

Tareq Taylor

Ge en julgåva som bekämpar hunger.

Ge en valfri gåva till The Hunger Projects arbete, din julgåva till The Hunger Project ger inte någon en måltid för dagen, utan en hel framtid. Som tack får du ett gåvobevis.

Stort tack för att du är med oss i arbetet att skapa en värld utan hunger!