Stöd kvinnor med våra gnuggisar!

Kvinnor spelar en avgörande roll för att få slut på världshungern. 

The Hunger Project arbetar för att kvinnor ska kunna höja sina röster och utkräva sina rättigheter så att de kan driva en verklig förändring. 

Visa att du stöttar vårt arbete och #varjekvinnasröst! ♀️

Att möta allt motstånd man får som kvinna är uttröttande. Det gör det svårt att fortsätta. Många kvinnor i min position skulle lämna. Men jag gav inte upp. Jag bestämde mig för att kämpa för de förändringar jag ville se.

När kvinnor ges makt och inflytande minskar hungern.

Med våra gnuggisar kan du bidra till att stärka kvinnors ställning och öka deras makt att påverka samhället i positiv riktning. 

Kvinnor drabbas hårdast av svält och hunger trots att de står för mer än hälften av jordens matproduktion. Med våra gnuggisar kan du vara med och förändra detta. Genom att ge kvinnor i maktpositioner verktyg att fatta beslut som gynnar hela samhället, kan vi påskynda arbetet för att avskaffa hunger och fattigdom i världen.

Investera i kvinnors ledarskap genom att köpa våra gnuggisar idag. Varje köp bidrar till att skapa en bättre framtid för kvinnor och deras familjer.

Gnuggisar

200kr

Skänk en gåva

Bli månadsgivare

Gåvoshop