En värld utan hunger.

Visa att du står upp för en värld utan hunger genom att bära vårt symboliska halsband. Alla intäkter går till The Hunger Projects arbete för att avskaffa hunger.

Bidra till vårt arbete redan idag!

250 kr/halsband (inkl. frakt)
Metallblandningen i halsbandet består av till största delen zink (96%) samt aluminium, magnesium, mässing och järn. Det kan finnas spår av nickel, så vi rekommenderar inte att halsbandet bärs av nickelallergiker. Kedjan består endast av järn.
Om halsbandet

Halsband för en värld utan hunger.

För varje köpt halsband kommer vi ett steg närmare en värld utan hunger. Här är några exempel på våra fokusområden i kampen om att avskaffa hunger.

Kvinnors rättigheter

Diskriminerar ett samhälle hälften av medborgarna är hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre mödradödlighet.

Näring och hälsa

Världsledande ekonomer, forskare och hälsoexperter är överens: att förbättra hälsa och näring under de första 1000 dagarna av ett barns liv är en av de bästa investeringar vi kan göra för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan och den globala och ekonomiska utvecklingen.

Miljö och klimat

The Hunger Project utbildar småbrukare i ekologiska jordbruksmetoder och vikten av biologisk mångfald för att förebygga och skapa motståndskraft mot klimatförändringar och hastiga väderomställningar.

The Hunger Project

Vi ser framför oss en värld fri från hunger och fattigdom. Hunger hindrar både individer och samhällen att utvecklas och lämna fattigdom bakom sig. Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för över 800 miljoner människor. För hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor och deras förutsättningar.

Halsband - en värld utan hunger

250 kr/halsband (inkl. frakt)