Indien.

The Hunger Project har arbetat i Indien sedan 1984. Vårt arbete går ut på att stärka kvinnors ställning och uppmuntra dem till att engagera sig i lokalpolitiken.

Om Indien
Indien är världens största demokrati med nästan 1,3 miljarder medborgare. Ekonomin är bland de snabbast växande och under de senaste 60 åren har den förväntade livslängden nästan fördubblats samtidigt som läskunnigheten för vuxna mer än fyrdubblats. Trots detta är Indien ett av de länder i världen med högst andel undernärda barn, och i vissa landsbygdsområden är även andelen som lever i fattigdom bland de högsta i världen. Indien rankas dessutom av Thomson Reuters Foundation som världens farligaste land att vara kvinna i. Framtiden för den indiska landsbygden handlar om att övervinna utmaningarna inom jämställdhet, hälsa, utbildning, befolkning och miljö – och inom dessa områden har kvinnor oftast det största ansvaret.

Vårt arbete i Indien
I Indien arbetar The Hunger Project med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld – både från sin egen familj och från andra bybor som anser att kvinnor inte kan, eller bör, engagera sig politiskt. The Hunger Project stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor. Vårt mål är att alla ska känna till och kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Vi stöttar kvinnor att ställa upp i val och vi driver intensiva kampanjer för att uppmuntra valdeltagandet och nomineringarna av kvinnliga ledare. Vi erbjuder sedan de folkvalda kvinnorna utbildning i ledarskap för att möjliggöra för dem att bli effektiva samhällsledare som driver utvecklingen i sina byar framåt.

Några utvalda resultat.

Kvinnors ledarskap.

The Hunger Project har coachat cirka 195 000 indiska kvinnor i ledarskap mellan 2000 och 2021. Dessa kvinnor arbetar oavbrutet med att skapa hållbar förändring i sina samhällen, bland annat genom att minska våldet mot kvinnor, öka tillgängligheten till rent vatten och säkra skolgången för flickor.

Utbildning.

Under 2020 deltog sammanlagt cirka 3 000 kvinnliga representanter från byråd i Indien i The Hunger Projects ledarskapsprogram. Programmet syftar till att få kvinnor att ställa upp i lokalval till byråd och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Några röster från Indien.

Ruchi Yadav, programchef för The Hunger Project i Indien.

”Kvinnor från samhällets mest marginaliserade grupper exkluderas systematiskt från ett jämlikt deltagande i samhället, så även om vi har en lagstiftning på plats blir inte effekten den som var avsedd. För att nå dit måste vi stärka kvinnorna att våga ta plats. Det är en fråga om jämlikhet och rättigheter.”

Guthyamma, folkvald lokalpolitiker från Thogarsi.

”Min mamma var folkvald byrådsmedlem, och det påverkade mig när jag växte upp. Hon berättade om människors problem, och jag kunde tyst observera hur hon utförde sitt arbete. När jag blev äldre började jag förstå hur det politiska systemet fungerar.”

The Hunger Project i Indien.

Antal personer vi når: 4 900 000
Antal områden vi arbetar i: 1 239

Antal år vi funnits i landet: 39 år

5 snabba om Indien.

Befolkning: Ca 1 380 milj (1)
Andel som är undernärda: 14 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 23 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 90 % (4)
Förväntad livslängd: 70 år (5)

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.