Indien.

The Hunger Project har arbetat i Indien sedan 1984. Investeringarna används för att stärka kvinnor och uppmuntra dem till att engagera sig i de lokala byråden.

Världens största demokrati – stora utmaningar på landsbygden
Indien är ett av de länder i världen med högst andel undernärda barn. I vissa landsbygdsområden är även andelen fattiga bland de högsta i världen. Indien rankas dessutom av Thomson Reuters Foundation som världens farligaste land att vara kvinna i. Framtiden för den indiska landsbygden handlar om att övervinna utmaningarna inom jämställdhet, hälsa, utbildning, befolkning och miljö. I dessa områden har kvinnor oftast det största ansvaret. 

Främjar kvinnors ledarskap
The Hunger Project arbetar i 6 indiska delstater med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld – både från sin egen familj och från andra bybor som anser att kvinnor inte kan, eller bör, engagera sig politiskt. The Hunger Project stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor. Vårt mål är att alla ska känna till och kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Stärka kvinnors ställning
Med stöd av ForumCiv driver vi ett ledarskapsprogram i flera delstater i Indien där vi stärker kvinnors ställning som viktiga förändringsaktörer och engagerar lokala beslutsfattare. Vi stöttar kvinnor att ställa upp i val och vi driver intensiva kampanjer för att uppmuntra valdeltagandet och nomineringar av kvinnliga ledare. Vi kapacitetsutvecklar sedan folkvalda kvinnor att bli effektiva samhällsledare som driver utvecklingen i sina byar framåt.

Några utvalda resultat.

Kvinnors ledarskap.

The Hunger Project har coachat cirka 195 000 indiska kvinnor i ledarskap mellan 2000 och 2021. Dessa kvinnor arbetar oavbrutet med att skapa hållbar förändring i sina samhällen, bland annat genom att minska våldet mot kvinnor, öka tillgängligheten till rent vatten och säkra skolgången för flickor.

Utbildning.

Under 2020 deltog sammanlagt cirka 3 000 kvinnliga representanter från byråd i Indien i The Hunger Projects ledarskapsprogram. Programmet syftar till att få kvinnor att ställa upp i lokalval till byråd och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Några röster från Indien.

Ruchi Yadav, programchef för The Hunger Project i Indien.

”Kvinnor från samhällets mest marginaliserade grupper exkluderas systematiskt från ett jämlikt deltagande i samhället, så även om vi har en lagstiftning på plats blir inte effekten den som var avsedd. För att nå dit måste vi stärka kvinnorna att våga ta plats. Det är en fråga om jämlikhet och rättigheter.”

Pushpa Devi, folkvald lokalpolitiker från Bihar.

”Att möta allt motstånd man får som kvinna är uttröttande. Det gör det svårt att fortsätta. Många kvinnor i min position skulle lämna. Men jag gav inte upp. Jag bestämde mig för att kämpa för de förändringar jag ville se.”

The Hunger Project i Indien.

Antal personer vi når: 5 123 000
Antal områden vi arbetar i: 38

Antal år vi funnits i landet: 38 år

5 snabba om Indien.

Befolkning: Ca 1 380 milj (1)
Andel som är undernärda: 14 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 23 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 90 % (4)
Förväntad livslängd: 70 år (5)