Indien.

The Hunger Project har arbetat i Indien sedan 1984. Investeringarna används för att stärka kvinnor och uppmuntra dem till att engagera sig i de lokala byråden.

Världens största demokrati – stora utmaningar på landsbygden
Indien är ett av de länder i världen med högst andel undernärda barn. I vissa landsbygdsområden är även andelen fattiga bland de högsta i världen. Indien rankas dessutom av Thomson Reuters Foundation som världens farligaste land att vara kvinna i. Framtiden för den indiska landsbygden handlar om att övervinna utmaningarna inom jämställdhet, hälsa, utbildning, befolkning och miljö. I dessa områden har kvinnor oftast det största ansvaret. 


Panchayati Raj-kampanjen
The Hunger Project arbetar idag i 6 delstater med att mobilisera människor, stärka kvinnors ställning som viktiga förändringsagenter och att engagera lokala beslutsfattare. Den övergripande strategin kulminerar i Panchayati Raj-kampanjen. Vart femte år hålls val på lokal nivå. Enligt lag ska minst en tredjedel av positionerna i byråden, så kallade Panchayats, reserveras för kvinnor.

Trots detta får kvinnor ofta inte möjlighet att delta i beslut på samma villkor som män. Det vill vi ändra på och stödjer därför kvinnorna och utbildar samhället i jämställdhetsfrågor under den femåriga mandatperioden.


Stärker kvinnor i val och stödjer samarbete mellan valda kvinnor
The Hunger Project stödjer kvinnor som ska ställa upp i val och även samarbeten mellan de redan valda kvinnorna. Vi driver intensiva kampanjer inför valen för att uppmuntra valdeltagandet bland kvinnor och nomineringar av potentiella kvinnliga ledare. Detta görs genom SWEEP (Strengthening Women’s Empowerment in Electoral Processes). 

Vi stödjer  även bildandet av federationer mellan de valda ledarna för att stärka kvinnliga ledare och deras byar. Prioriterade frågor inkluderar lagen om att reservera minst 30 % av platserna i kommunstyrelserna för kvinnor.


Svenskt specialprojekt i Indien
Med stöd av ForumCiv driver The Hunger Project Sverige utbildningsprogrammet “Folkvalda kvinnliga ledare” i regionerna Uttarakhand och Odisha. Programmet syftar till att få indiska kvinnor att ställa upp i lokalval till byråden och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Några utvalda resultat.

Kvinnors ledarskap.

The Hunger Project har coachat cirka 200 000 indiska kvinnor i ledarskap mellan 2000 och 2020. Dessa kvinnor arbetar oavbrutet med att skapa hållbar förändring i sina samhällen, bland annat genom att minska våldet mot kvinnor, öka tillgängligheten till rent vatten och säkra skolgången för flickor.

Utbildning.

Under 2020 deltog sammanlagt cirka 9 000 kvinnliga representanter från byråd i Indien i The Hunger Projects ledarskapsprogram. Programmet syftar till att få kvinnor att ställa upp i lokalval till byråd och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Några röster från Indien.

Ruchi Yadav, programchef för The Hunger Project i Indien.

”Kvinnor från samhällets mest marginaliserade grupper exkluderas systematiskt från ett jämlikt deltagande i samhället, så även om vi har en lagstiftning på plats blir inte effekten den som var avsedd. För att nå dit måste vi stärka kvinnorna att våga ta plats. Det är en fråga om jämlikhet och rättigheter.”

Pushpa Devi, folkvald lokalpolitiker från Bihar.

”Att möta allt motstånd man får som kvinna är uttröttande. Det gör det svårt att fortsätta. Många kvinnor i min position skulle lämna. Men jag gav inte upp. Jag bestämde mig för att kämpa för de förändringar jag ville se.”

The Hunger Project i Indien.

Antal personer vi når: 6 856 977
Antal områden vi arbetar i: 42

Antal år vi funnits i landet: 37 år

5 snabba om Indien.

Befolkning: Ca 1 380 milj (1)
Andel som är undernärda: 15 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 23 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 93 % (4)
Förväntad livslängd: 69 år (5)