En julgåva för
minskad världshunger.

Hungerkrisen är en systemkris. De platser i världen där hungern breder ut sig är också de platser där människor löper störst risk att hamna i svält. Men när människor får tillgång till verktyg såsom utbildning och mikrolån kan de med egen kraft ta sig ur en situation präglad av hunger. The Hunger Project arbetar varje dag för att samhällen på några av världens mest isolerade platser blir självförsörjande och motståndskraftiga mot globala kriser. I jul kan ditt företag vara med och vända den negativa trenden och bidra till vårt arbete för en värld fri från hunger och fattigdom.

Det är enkelt att bidra.

När ni ger en julgåva till The Hunger Project får ni ett fint kommunikationskit med engagerande material att skicka till medarbetare, kunder, samarbetspartners och andra kontakter.

Detta ingår i kommunikationskitet:

Företag som ger 20 000 och mer blir även automatiskt vänföretag till The Hunger Project. Som vänföretag får ni möjlighet till synlighet på vår webb och nyhetsbrev. Ni får också vårt magasin Time To End Hunger samt vår årsredovisning nästföljande år.

Jag har tagit del av flera utbildningar som hjälpt mig att bli självförsörjande. The Hunger Project utbildade oss i odlingstekniker och diversifiering av grödor. Idag använder jag mina kunskaper och det har lett till att jag har en stabilare inkomst.

Yacouba

Burkina Faso

Svält är ett akut tillstånd av hunger som utvecklats under lång tid och som kan leda till döden. Långvarig, eller kronisk, hunger å andra sidan är ett tillstånd du kan befinna dig i länge. Du kanske har mat för dagen, men tillgången är ojämn och osäker. Inför en kris står du utan buffert och motståndskraft.

FN uppgav att 270 miljoner människor befann sig i akut hunger, det som benämns svält, i slutet av förra året. Hela 828 miljoner människor levde i långvarig kronisk hunger.

Det är den stora och långt mer osynliga gruppen i hunger som The Hunger Project fokuserar på. De som med små medel om förutsättningar finns kan ta sig ur hunger, men som lika snabbt skulle kunna hamna i svält. Där ser vi att vi kan göra störst skillnad.

Pengarna går till långsiktiga insatser i The Hunger Projects programverksamhet. Utbildningar i ledarskap och entreprenörskap, mikrolån och kampanjer för att stoppa barnäktenskap är några av de insatser vi gör globalt, varje år. 

Under 2021 nådde vi 12 miljoner människor med våra insatser. 

The Hunger Project driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och södra Asien. Vi bedriver insamling och kommunikationsarbete i ytterligare 9 länder. 

Alla insamlade medel från julkampanjen går till de insatser där pengarna behövs som mest. Är ni intresserade av ett strategiskt partnerskap med oss får ni gärna kontakta richard.nordstrom@thehungerproject.se

The Hunger Project har 90-konto och står under Svensk Insamlingskontrolls insyn. År 2021 gick 83 procent av våra insamlade medel till ändamålet.

Vill ni bidra på annat sätt?

Företag är viktiga för oss och det finns många sätt att samarbeta. Kanske funderar ni på att lansera en kampanj med donation eller aktivera era medarbetare? Vi skräddarsyr gärna ett koncept tillsammans med er. Kontakta oss via formuläret så bokar vi in ett första möte.