Kriget i Ukraina pressar upp priserna på mat och gödningsmedel i Afrika

Samtidigt som det pågående kriget i Ukraina fortsätter att orsaka mänskligt lidande, förlust av människoliv och förödande våldsamheter, har hela världen drabbats av krigets effekter sett till en ekonomisk och agrikulturell nedgång. The Hunger Project har inga aktiva program i Ukraina, men majoriteten av länderna vi arbetar med upplever effekterna av konflikten.

Enligt en tidigare rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är afrikanska länder särskilt sårbara för krigets effekter på grund av kontinentens importberoende från Ukraina och Ryssland.

I alla nio länder i Afrika där The Hunger Project är verksam rapporterar landschefer om störningar i livsmedelssystemet, inklusive skyhöga priser på viktiga livsmedel som vete, majs och matolja, gödningsmedel och andra jordbruksprodukter, samt bränsle för transport. 

Matimport

Mellan 2018 och 2020 importerade Afrika 3,7 miljarder dollar i vete, vilket motsvarar 32 % av kontinentens totala veteimport, från Ryssland. Ytterligare 1,4 miljarder dollar, eller 12 % av den totala importen, kom från Ukraina.

– Människor har tvingats dra ner på konsumtionen av vissa livsmedel, som bröd och animaliska produkter, på grund av de växande matpriserna. Bönder, särskilt småbrukare, använder sig av organisk gödsel och andra naturliga växtrester som gödningsmedel och bekämpningsmedel på sina gårdar. Detta är ett svar på de ökande kostnaderna för kemiska gödningsmedel, säger Dr. Daisy N. Owomugasho, landschef för The Hunger Project Uganda.

Gödselpriser

Rysslands invasion av Ukraina har även väckt oro för livsmedelsproduktionen i länder som är beroende av regionens export av konstgödsel för jordbrukets produktivitet och livsmedelssäkerhet. En minskning av importen av gödselmedel har inneburit allvarliga utmaningar för västafrikanska bönder – som importerar 82 % av sitt gödselmedel från Ryssland. I Ghana har nästan 18 % av gödselmedlet importeras från Ryssland. 

UN Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance släppte en rapport som säger att den nuvarande mat- och gödselsituationen i Afrika är tidskänslig och brådskande på grund av den kommande planteringssäsongen. Brist på tillgång till gödningsmedel kan äventyra försörjningen för miljontals människor över hela kontinenten.

Investera i lokala ekonomier

Tillsammans med den pågående klimatkrisen och corona pandemin, bidrar kriget i Ukraina till den globala ökningen av hunger. År 2020 levde 811 miljoner människor i kronisk hunger – cirka 420 miljoner i Asien, över 280 miljoner i Afrika och minst 60 miljoner i Latinamerika och Karibien. Idag är den siffran på 828 miljoner enligt FAO:s senaste rapport.

Med tanke på de ökade mat- och bränslepriserna, och det faktum att de afrikanska ekonomierna ännu inte har återhämtat sig från effekterna av covid-19, är det troligt att kriget i Ukraina kommer att ha en direkt negativ inverkan på kontinentens strävan att uppnå de globala målen till 2030. Nu mer än någonsin måste vi investera i lokala ekonomier och prioritera lokal innovation.

Stöd vårt arbete för en värld fri från hunger.

Pengarna går till att hjälpa människor att genom egen kraft ta sig ur hunger och fattigdom. Vi utbildar kvinnor i ledarskap, stoppar barnäktenskap, möjliggör för jordbrukare att ta mikrolån, ser till att barn får gå i skolan och arrangerar workshops i näring och hälsa.