Skicka ett viktigt meddelande på Kvinnodagen.

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars ger vi dig chansen att skicka ett viktigt meddelande till en kvinna som är viktig för dig. Samtidigt stöttar du viktiga kvinnor världen över – kvinnor som tar sina samhällen ut ur hunger och fattigdom.

Kvinnor är viktiga för att få ett slut på världshungern. Kvinnor investerar nästan hela sin inkomst i sin familj. De lägger pengar på mat, utbildning och hälsa vilket bidrar till ett starkare samhälle. Kvinnor i maktpositioner fattar beslut som gynnar hela samhällets utveckling. Hon satsar på infrastruktur, jämställdhet, jämlikhet och utbildning. Hon ser till att flickor inte gifts bort och går i bräschen för ett mer ekologiskt och klimatvänligt jordbruk.

Så skickar du ditt viktiga meddelande.

Vi vill ge dig chansen att uppmärksamma en kvinna som är viktig för dig. Skicka ett viktigt meddelande till en viktig kvinna – samtidigt som du stöttar andra viktiga kvinnor världen över.

Du skickar enkelt ditt meddelande via vårt gåvoverktyg. Välj hur stor din gåva ska vara och vem du ska skicka ditt meddelande till. Därefter skriver du din hälsning och väljer vilken tid och vilket datum det ska komma fram till mottagaren. Till sist betalar du enkelt med Swish. När meddelandet går iväg kommer det som ett sms till din mottagare, som därefter kan öppna ditt fina gåvomeddelande via en länk.

Stå upp för viktiga kvinnor som tar sina samhällen ut ur hunger.

Geeta Rao, Indien.

Geeta Rao är ordförande i sitt byråd i Raipur och deltar i The Hunger Projects ledarskapsprogram för folkvalda ledare. Det arbete som ligger Geeta varmast om hjärtat är att stoppa barnäktenskap. Och hennes arbete har gett resultat. Faktum är att under de senaste tre åren har det inte förekommit ett enda barnäktenskap i Raipur på grund av Geetas interventioner.

Emilienne Montchohodi, Benin.

Emilienne Montchohodi driver ett litet jordnötskaksföretag i Assalin. Hon har tre anställda som hon kan betala ut lön till, varav en är hennes dotter. Hon och 16 andra kvinnor från byn gick ihop och tog ett stort lån via The Hunger Project mikrofinansprogram. Emilienne lärde sig att ta fram en affärsplan, att hon kan anställa folk som kan arbeta för henne, och även hur viktigt det är att spara pengar.

Kamla Devi, Indien.

Kamla är ordförande i sitt byråd i Talihat och deltar i The Hunger Projects ledarskapsprogram för folkvald ledare. Hon arbetar outtröttligt i byns tjänst. Hon har motat bort maffian, byggt cementerade vägar, installerat tankar som fångar upp regnvatten och planterat tusentals träd. En tydlig ledare, alltid med kvinnors bästa i fokus.

Så arbetar The Hunger Project för att stötta viktiga kvinnor.

The Hunger Project utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld från både sin egen familj och andra bybor, som anser att kvinnor inte kan eller ska engagera sig politiskt. The Hunger Project stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor under kvinnornas 5-åriga mandatperiod.

I våra nio programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram särskilt riktade till verksamheter som startats av kvinnor. Kvinnorna startar verksamheter inom exempelvis jordbruk, uppfödning av djur och hantverk och kan öka sina inkomster. Detta gör att de kan sätta mer och även mer näringsrik mat på bordet samt låta sina barn gå i skolan.