Internationella kvinnodagen.

På Internationella Kvinnodagen uppmärksammar vi vad som händer när kvinnor ges möjligheten att delta i samhället på samma villkor som män. De förändrar världen till det bättre.

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. Enorma resurser av kunskap, engagemang och kreativitet blir helt outnyttjad. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel genomförs fler tidiga äktenskap, det leder till våld mot kvinnor, hög barnadödlighet och hög mödradödlighet.

200 kr/ark

Ta ställning för varje kvinnas röst med en gnuggis.

Genom att köpa våra gnuggisar bidrar du till arbetet med att utbilda kvinnor att bli beslutsfattare, ta plats bland samhällets starkaste ledare och bli entreprenörer på lika villkor. För att sprida ordet och få fler att engagera sig för varje kvinnas röst, ta ett foto med din nya gnuggis och lägg upp i dina sociala medier med hashtagen #varjekvinnasröst

När kvinnor exkluderas stannar utvecklingen.

Som kvinna på den indiska landsbygden är det svårt att göra sin röst hörd. Redan som liten flicka får hon utstå trakasserier på vägen till skolan. När hon blir äldre lever hon i skuggan av sin man. Hon exkluderas ständigt från ett jämlikt deltagande i samhället.

Trots att det finns en lag som säger att en tredjedel av platserna i de lokala byråden ska gå till kvinnor får kvinnliga politiker utstå hot och våld från både den egna familjen och andra. Många anser att kvinnor inte ska engagera sig politiskt över huvud taget. The Hunger Project stöttar kvinnor att ställa upp i lokalvalen och erbjuder ett ledarskapsprogram för de kvinnor som blivit valda. För när kvinnor stärks förändrar de världen till det bättre. De fattar beslut som gagnar samhället, som att t.ex. rusta upp infrastruktur, bygga ut vattennät och främja jämställdhet. Att göra kvinnors röster hörda är ett framgångsrikt koncept för att ta samhällen ut ur hunger och fattigdom.

Möt Pushpa, Somi och Laat.

Somi Devi, Indien (35 år)

Somi var den första kvinnan från en marginaliserad grupp att ställa upp i val till det lokala byrådet där hon bor i Rajasthan. Hon mötte ett stort motstånd från sin man och många andra i byn, som fruktade motstånd från den dominerande kasten, men trots det genomförde hon en dörr till dörr-kampanj och fick sin plats. Somi har kämpat i motvind sedan hon valdes in i byrådet och stått emot hot och trakasserier. Trots det har hon sett till att 600 familjer fått tillgång till el, installerat 15 handpumpar som når 400 hushåll och förmedlat jobb till 300 personer.

“Jag såg alla dessa män ta plats i kontoren, ofta från högre kaster. De ville bara göra det bättre för sig själva. Det kunde stå i ett protokoll att en väg var konstruerad, men det fanns ingen väg i verkligheten. Inget faktiskt arbete gjordes.”

Pushpa Devi, Indien

Pushpa har varit representant i byrådet i Rohtasdistriktet i Bihar i fyra år och arbetar outtröttligt med att förändra de orättvisor hon ser till följd av de sociala strukturerna och den patriarkala strukturen. Hon kommer från landsbygden i Bihar, där flickor och kvinnor ständigt måste kämpa sig förbi olika hinder. Än idag är mentaliteten i familjerna att kvinnor inte ska lämna huset och hushållsarbete ses fortfarande som en kvinnas ansvar. Även i byrådet, som är en mansdominerad miljö, tystas kvinnor trots att de valts in med samma befogenheter. Pushpa har bestämt mig för att kämpa för de förändringar hon ville se.

“Hela tiden försöker man förlöjliga och slå ner våra åsikter. Det är bara på grund av lagen som vi kvinnor har lyckats ta en liten men rättmätig makt. Men när vi går ihop, många, har de inget annat val än att lyssna på oss. Det är därför vi måste organisera oss tillsammans!”

Laat Jat Sahada, Indien (16 år)

När Laat var 16 år gammal försökte hennes föräldrar gifta bort henne. Hon vägrade och kämpade för att få dem att ändra sig. Med stöd av folkvalda kvinnliga ledare pratade hon med sin pappa om farorna med barnäktenskap. Han delade inte alls hennes bild av framgång, vilket för Laat var att ha en utbildning. Genom The Hunger Projects ledarskapsutbildning tränades hon i att kommunicera och förhandla i pressade situationer och till slut fick hon styrkan att övertyga sin pappa.

“Det var en lång process, men idag respekterar pappa mina behov och drömmar. Jag vill bli polis. Jag ser det utbredda våldet mot kvinnor, och jag vill att kvinnor ska få rättvisa. Nu följer pappa med mig varje söndagsmorgon när jag springer 5 kilometer som en del av min träning.”

Så arbetar The Hunger Project för att stärka kvinnor.

The Hunger Project stöttar kvinnor som valts in i de lokala byråden och peppar fler att våga ställa upp i val. Vi arbetar med kvinnor från samhällets mest marginaliserade grupper, många av dem har knappt varit utanför sina hem eller gått i skolan.

För att kvinnorna ska kunna göra sina röster hörda och föra fram de politiska förslag de vill håller vi ledarskapsutbildningar som pågår under deras femåriga mandatperiod.

Sedan 2008 har vi utbildat 380 000 kvinnor i ledarskap och entreprenörskap. 2018 hade vi 100 000 aktiva deltagare i mikrofinansprogrammet, ett program som ger utbildning i företagsekonomi och sparande där deltagarna får tillgång till mikrolån samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.