Kvinnors ledarskap.

The Hunger Project utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

Varför arbetar vi med kvinnors ledarskap?
En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. Diskriminerar ett samhälle hälften av medborgarna är hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre mödradödlighet.

Vi arbetar med kvinnors ledarskap. Dels för att kvinnor har rätt att fatta beslut i frågor som påverkar deras liv och utveckling. Dels för, som studier visar, att kvinnor som får mer makt strävar efter mål i likhet med hållbarhetsmålen eftersom de ansvarar för områden som påverkar hela familjen som till exempel familjens jordbruk. Om kvinnliga jordbrukare hade samma tillgång till resurser som män skulle antalet hungriga i världen minska med upp till 150 miljoner (1). Det är alltså väldigt effektivt att investera i kvinnors ledarskap eftersom det ger goda resultat på många områden i samhället.

Hur arbetar vi med kvinnors ledarskap?
I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld från både sin egen familj och andra bybor, som anser att kvinnor inte kan eller ska engagera sig politiskt. The Hunger Project stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor under kvinnornas 5-åriga mandatperiod.

I våra nio programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram särskilt riktade till verksamheter som startats av kvinnor. Kvinnorna startar verksamheter inom exempelvis jordbruk, uppfödning av djur och hantverk och kan öka sina inkomster. Detta gör att de kan sätta mer och även mer näringsrik mat på bordet samt låta sina barn gå i skolan.

I Latinamerika fokuserar vi särskilt på att stärka kvinnor i ursprungsbefolkningen.

Röster från verksamheten.

Pushpa Devi, folkvald lokalpolitiker från Bihar.

”Att möta allt motstånd man får som kvinna är uttröttande. Det gör det svårt att fortsätta. Många kvinnor i min position skulle lämna. Men jag gav inte upp. Jag bestämde mig för att kämpa för de förändringar jag ville se.”

Ruchi Yadav, programchef för The Hunger Project i Indien.

”Kvinnor från samhällets mest marginaliserade grupper exkluderas systematiskt från ett jämlikt deltagande i samhället, så även om vi har en lagstiftning på plats blir inte effekten den som var avsedd. För att nå dit måste vi stärka kvinnorna att våga ta plats. Det är en fråga om jämlikhet och rättigheter.”

Ta ställning för varje kvinnas röst med en gnuggis.

200 kr/ark

Genom att köpa våra gnuggisar bidrar du till arbetet med att utbilda kvinnor att bli beslutsfattare, ta plats bland samhällets starkaste ledare och bli entreprenörer på lika villkor.

För att sprida ordet och få fler att engagera sig för varje kvinnas röst, ta ett foto med din nya gnuggis och lägg upp i dina sociala medier med hashtagen #varjekvinnasröst

Källor.