Lizeta satsar på lån och lagerhållning.

Lizeta Dianda är 38 år och bor i Boulkon, en stad i norra Burkina Faso. Här driver hon en verksamhet som erbjuder lagerhållning av mat i utbyte mot krediter. Jordbrukare i området beviljas alltså lån med spannmål i säkra lager som säkerhet. Systemet har medfört en stor positiv förändring i området.

Jordbrukarna tjänar mer pengar, eftersom de kan lagra produkter tills priserna stiger och sälja när det är mer gynnsamt. Dessutom kan de lagerhålla överskottet av sin skörd för att minska svinn.

Lizeta utbildades i verksamheten av The Hunger Project, och nu har metoden sakta börjat anammas av fler i området.

– En släkting till mig tvivlade starkt i början. Jag lyckades övertyga henne och hon bestämde sig för att prova. Det året var verksamheten så lönsam för henne att hon nu är en av de största utövarna i området, berättar Lizeta.

Verksamheten har betytt mycket
På frågan om vad hennes verksamhet har tillfört Lizeta i livet, svarar hon med eftertryck.

– Verksamheten har varit mycket fördelaktig för mig. Tack vare mina besparingar från det här har jag kunnat starta ett företag som gör att jag kan försörja min familj.

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.