Mors dag.

300 000 kvinnor dör varje år under sin graviditet eller förlossning. Det är en kvinna varannan minut. På Mors Dag uppmärksammar vi vad som händer när kvinnor ges tillgång till mödravård före, under och efter graviditeten.

Ekvationen är enkel. Undernärda och sjuka mammor föder undernärda och sjuka barn. Dålig hälsa hos kvinnan ökar också risken för komplikationer under graviditet och förlossning (1). En mor som lider av näringsbrist föder ofta underviktiga barn. Risken är också stor att barnet drabbas av utvecklingsstörning, näringsproblem eller till och med dör (2).

Vikten av de första 1 000 dagarna
Att förbättra hälsa och näring under de första 1 000 dagarna av en graviditet och det blivande barnets liv är en av de bästa investeringar vi kan göra för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan. Rätt näring för barnet och den blivande modern, tillgång till vård och kunskap om amning och kost under denna period, har en enorm effekt på barnets möjligheter att växa, utvecklas, och kunna lämna hunger och fattigdom bakom sig (3).

Ge bort en säker förlossning på Mors dag.

Hylla din mamma på mors dag genom att ge henne en gåva som gör det möjligt för andra mammor att få uppleva en säker förlossning.

Genom att skicka vidare det digitala Mors dag-gåvobeviset stöttar du The Hunger Projects arbete för alla mammors rätt till säker mödravård.

Föregående
Nästa

Så arbetar The Hunger Project för att stärka mödrar.

The Hunger Project satsar på mammor. Vid våra afrikanska epicenter arrangerar vi utbildningar i barn- och mödravård, vi genomför regelbundna hälsokontroller av barn samt utbildar volontärer att bli barnmorskor.

Mammor får lära sig om hur viktiga de första 1 000 dagarna av graviditeten och det blivande barnets liv är, och vilket unikt tillfälle det är att bryta undernäringscykeln och på sikt avskaffa hunger.

Säkrare förlossningar med utbildad personal
Vid alla våra epicenter finns också en vårdklinik som spelar en stor roll för mammors hälsa. Istället för att föda sitt barn hemma på ett jordgolv, eller behöva skjutsas på en moped mitt i natten till närmsta sjukhus tre timmar bort, ges kvinnor möjligheten att föda sitt barn på en klinik med hjälp från utbildade personer. De slipper dessutom vara själva vid förlossningen eftersom de får hjälp av klinikens utbildade barnmorskor och sjuksköterskor. Andelen kvinnor i vår programverksamhet som numera föder sina barn med hjälp av utbildad personal har totalt sett ökat med 50% sedan början av 2000-talet. Det här leder till att risken för barn- och mödradödlighet minskar radikalt i de här områdena.

0
kvinnor har använt sig av epicenterklinikens tjänster under graviditeten.
0
barnmorskor har utbildats vid epicenterklinikerna.
0
barn har genomgått hälsokontroller för att följa upp vikt och längd.

Röster från vårdklinikerna vid våra afrikanska epicenters.

Alberta Dowouna (Obenyemi, Ghana)

Alberta arbetar på vårdkliniken i epicenterbyggnaden i Obenyemi, Ghana. Hon stöttar gravida och unga mödrar som hon ger råd om mat och näring. En viktig del i hennes arbete är att hjälpa kvinnor som ska föda att komma till förlossningskliniken.

”En del bor långt härifrån, och många har inte bil utan kanske en motorcykel eller så måste de gå. Jag gör hembesök, och kan även åka och hämta dem med min bil för att ta dem till kliniken när det är dags att föda.”

Ophelia Kwakye (Asenema, Ghana)

Ophelia arbetar som barnmorska på vårdkliniken i epicenterbyggnaden i Asenema, Ghana. Hon vittnar om att det skett en stor förändring i området sedan The Hunger Project etablerade sin verksamhet där.

”När jag började arbeta här vid epicentret fanns det inga barnmorskor att tillgå i området. Alla kvinnor i byarna här omkring födde sina barn hemma. Nu är det annorlunda. Nu gör vi prenatala undersökningar här på plats i epicenterkliniken och det är också här vi utför förlossningarna. Så det har verkligen skett en stor förändring.”