Mors dag.

Vi vet att när kvinnor och mammor får tillgång till resurser och makt så sker den verkliga förändringen. Hon återinvesterar nästan hela sin inkomst på mat, utbildning och hälsa. Hon ser till att fler barn kan få gå i skolan. Hon kan leda ett byråd. Hon tar sina barn ur hunger. Långsiktigt bidrar detta till ett starkare samhälle. De förändrar världen till det bättre. Mammor vet bäst helt enkelt.

Om alla kvinnliga bönder hade samma resurser som män skulle de kunna producera mat till ytterligare 150 miljoner människor. Det säger väldigt mycket om kvinnans förmåga. Trots det så drabbar kronisk hunger oftare kvinnor än män. 

Brist på resurser och stöd gör så att miljontals kvinnor och mammor hamnar i en ond cirkel av fattigdom och hunger. Genom att stötta The Hunger Project får kvinnor och mammor möjligheten att generera en egen inkomst. På så sätt kan mammor investera betydande delar av sin inkomst i mat, sjukvård och utbildning för sina familjer. 

Möt Ivy.

Ivy var delaktig i det treåriga projektet (2019-2022) Att fylla fem som genomfördes i 30 byar belägna i Zomba-distriktet i Malawi och genomfördes av The Hunger Project och Wateraid med stöd från Postkodlotteriet.

Genom projektet fick Ivy och andra mammor tillgång till rent vatten, sanitet och hygien, samtidigt som de utbildades kring näring och hälsa för små barn. Målet med projektet var att se till att fler barn i området ska få fylla 5 år. 

Med rätt stöd så vet vi att kvinnor och mammor har nyckeln till att förbättra hushållens mattrygghet och hälsa. 

 “Tillgången till vatten har gjort livet bättre. Det hänger också ihop med matlagning, att inte ha tillgång till vatten i närheten gör det svårt att laga bra mat.”

Ett gåvobevis från en mamma till en annan som vet bäst.

Hylla din mamma på Mors dag samtidigt som du stöttar mammor världen över.

Genom att skicka vidare det digitala Mors dag-gåvobeviset stöttar du mammor som Ivy i Malawi, vars största prioritering är att hennes barn ska få gå i skolan och äta näringsrikt varje dag.

Så arbetar The Hunger Project för att stärka mödrar.

The Hunger Project satsar på mammor. Vid våra afrikanska epicenter arrangerar vi utbildningar i barn- och mödravård, vi genomför regelbundna hälsokontroller av barn samt utbildar volontärer att bli barnmorskor.

Mammor får lära sig om hur viktiga de första 1 000 dagarna av graviditeten och det blivande barnets liv är, och vilket unikt tillfälle det är att bryta undernäringscykeln och på sikt avskaffa hunger.

Säkrare förlossningar med utbildad personal
Vid alla våra epicenter finns också en vårdklinik som spelar en stor roll för mammors hälsa. Istället för att föda sitt barn hemma på ett jordgolv, eller behöva skjutsas på en moped mitt i natten till närmsta sjukhus tre timmar bort, ges kvinnor möjligheten att föda sitt barn på en klinik med hjälp från utbildade personer. De slipper dessutom vara själva vid förlossningen eftersom de får hjälp av klinikens utbildade barnmorskor och sjuksköterskor. Andelen kvinnor i vår programverksamhet som numera föder sina barn med hjälp av utbildad personal har totalt sett ökat med 50% sedan början av 2000-talet. Det här leder till att risken för barn- och mödradödlighet minskar radikalt i de här områdena.

0
kvinnor har använt sig av epicenterklinikens tjänster under graviditeten.
0
barnmorskor har utbildats vid epicenterklinikerna.
0
barn har genomgått hälsokontroller för att följa upp vikt och längd.

Röster från vårdklinikerna vid våra afrikanska epicenters.

Alberta Dowouna (Obenyemi, Ghana)

Alberta arbetar på vårdkliniken i epicenterbyggnaden i Obenyemi, Ghana. Hon stöttar gravida och unga mödrar som hon ger råd om mat och näring. En viktig del i hennes arbete är att hjälpa kvinnor som ska föda att komma till förlossningskliniken.

“En del bor långt härifrån, och många har inte bil utan kanske en motorcykel eller så måste de gå. Jag gör hembesök, och kan även åka och hämta dem med min bil för att ta dem till kliniken när det är dags att föda.”

Ophelia Kwakye (Asenema, Ghana)

Ophelia arbetar som barnmorska på vårdkliniken i epicenterbyggnaden i Asenema, Ghana. Hon vittnar om att det skett en stor förändring i området sedan The Hunger Project etablerade sin verksamhet där.

“När jag började arbeta här vid epicentret fanns det inga barnmorskor att tillgå i området. Alla kvinnor i byarna här omkring födde sina barn hemma. Nu är det annorlunda. Nu gör vi prenatala undersökningar här på plats i epicenterkliniken och det är också här vi utför förlossningarna. Så det har verkligen skett en stor förändring.”

Källor.