Varannan minut dör en kvinna på grund av sin graviditet.

Varannan minut varje dag, året om, dör en kvinna i världen på grund av sin graviditet eller förlossning. The Hunger Project jobbar för alla kvinnors rätt till säker mödravård och arbetar förebyggande med att säkerställa rätt näring till gravida, mammor och barn. Vi utbildar barnmorskor och stöttar mammor att ge sina barn en trygg start i livet. 

Jag är absolut orolig att jag inte ska ha tillräckligt med pengar för att kunna försörja mitt barn.
Jag ska göra allt för att mitt barn ska få sina behov tillgodosedda och jag kommer se till att
han får gå i skolan.

Chimwemwe, Malawi.

Chimwemwe är 22 år och har fött sitt första barn. Hon är ensamstående och beskriver sin första graviditet som tuff, eftersom hon var orolig att hon inte skulle få i sig tillräckligt med näringsrik mat. Genom The Hunger Project har hon lärt sig att ta fram och underhålla ett trädgårdsland där hon odlar flera olika sorters grödor.
0 miljoner

barn under 5 år har fått tillgång till hälsoundersökningar och vaccinationer*

0 kvinnor

har fått professionell hjälp under graviditet och förlossning.*

*sedan 2002, i The Hunger projects afrikanska programländer

8 åtgärder.

Att ge gravida kvinnor kunskap om vikten av rätt näring, både för sig själv och för bebisen, särskilt under de första 1000 dagarna av graviditet och efter födsel, är avgörande för att bryta undernäringsspiralen.
Gravida och ammande kvinnor och deras barn måste ha tillgång till näringsrik mat, som färsk frukt, grönsaker, magra proteiner, fullkorn och mejeriprodukter. Den tillgången behöver säkras genom exempelvis subventioner, livsmedelsstödsprogram och stärkt inkomst till hushållen.
Regelbundna kontroller under graviditet och efter förlossning minimerar risker för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Bröstmjölk ger viktiga näringsämnen och antikroppar som hjälper till att skydda spädbarn från sjukdomar och undernäring. Amning minskar också risken för potentiellt dödliga diarrésjukdomar hos spädbarn, särskilt i regioner med brist på rent vatten.

I fall där kvinnor inte kan få alla nödvändiga näringsämnen från sin kost kan tillskott med vitaminer och mineraler som folsyra, järn, kalcium och vitamin D vara fördelaktigt.

Stöttande nätverk som mammagrupper, kurser och andra nätverk för erfarenhetsutbyte om moderskap och bebistiden har visat sig gynna sunda beslut under och efter graviditeten.
Att ta itu med underliggande socioekonomiska faktorer som fattigdom, matosäkerhet och bristande tillgång till sjukvård och utbildning är grundläggande för att rätt näring ska nå gravida och ammande kvinnor.
Det krävs kraftfulla politiska åtgärder som prioriterar kvinnors och barns tillgång till näring, till exempel bistånd riktat till kvinnor i landsbygdsområden, stöd för ammande kvinnor på arbetsplatsen och andra åtgärder som möjliggör tillgång till näring för gravida kvinnor och deras barn.