Skriv under för biståndet.

Hungern ökar och globala utmaningar avlöser varandra. Dessa utmaningar kan bara lösas med gemensamma krafter och internationellt samarbete. Därför har plattformen Concord Sverige startat en namninsamling för ett starkt svenskt bistånd.

Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter ökar. Världens kriser känner inga gränser, problemen vi står inför måste tacklas tillsammans. Då kan vi vända utvecklingen och nå en värld fri från hunger.

I kristider blir det tydligt hur viktigt det långsiktiga arbetet är, det förebyggande arbetet med att bygga hållbara, starka samhällen som kan stå emot kriser. Det arbetet måste fortgå parallellt med de katastrofinsatser som tyvärr behövs på flera platser i världen just nu.

Ett starkt internationellt bistånd från Sverige är avgörande för de miljontals människor som lever i hunger världen över. Sveriges bistånd gör skillnad på en mängd sätt. Det möjliggör för flickor att gå i skolan, för marginaliserade kvinnor att ta ledande positioner i samhället och för barn till undernärda mammor att få en bra start i livet. Vi vill inte att våra politiker ska minska stödet till dessa individer i en tid där hungern ökar.

Därför vill vi ha ett löfte från våra politiker att fortsätta ge minst 1 procent av BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. Skriv under uppropet, som samordnas av Concord Sverige, för att rädda biståndet.