Gör din praktik hos oss i vår.

Vi söker studenter för praktik med inriktning på kommunikation, insamling och/eller program under våren 2021 i Stockholm. Vi söker dig som är självständig, ansvarsfull och kreativ. Vi tror att du brinner för globala frågor och vill vara på en praktikplats där du känner att du gör skillnad. Tillsammans med en handledare sätter du upp mål och uppgifter för din praktikperiod och har regelbundna avstämningssamtal.

Praktikperiod
Praktikperioden som gäller är januari till maj/juni, med möjlighet att anpassa start- och slutdatum utifrån önskemål. Din praktik ingår som en del i en utbildning som berättigar till studiestöd i 20 veckor, dvs en hel termin (det spelar ingen roll om det är via högskola, folkhögskola, yrkesutbildning eller genom annan eftergymnasial utbildning).


Vem vi söker
Vi söker praktikanter för att jobba med vår kommunikations- och insamlingsenhet och/eller vår programenhet. Vi anpassar praktikperiodens innehåll beroende på dina kunskaper och preferenser. Om du är vass med pennan och på grafisk layout har vi en plats för dig. Om du är intresserad av att arbeta med återrapportering till företag eller skriva ansökningar till stiftelser ser vi till att din praktik utgår ifrån dessa områden.

Exempel på tänkbara arbetsuppgifter

  • Förbereda och själv författa bidragsansökningar
  • Vara med i projektteamet för insamlings- och informationskampanjer
  • Planera och genomföra event Skapa innehåll till sociala medier
  • Vara behjälplig med administrativa sysslor
  • Översätta och författa verksamhetsberättelser från våra programländer
  • Stötta vår företagsfundraiser inför och i samband med företagsmöten


Ansökan

Vi genomför intervjuer löpande och praktikplatserna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Skicka ditt cv och ett personligt brev där du besvarar nedanstående frågor till tim.olsson@thehungerproject.se senast fredagen den 13 november.


1.
I vilken egenskap gör du praktik (t.ex. inom universitetsutbildning)?

2. Hur lång är din praktikperiod?

3. Varför vill du göra praktik på The Hunger Project?

4. Vad vill du få ut av din praktik?

5. Vad kan du tillföra The Hunger Project inom ramen för praktiken?