Visar alla 4 resultat

 • En värld utan hungerGåvoprodukt

  En värld utan hunger

  Genom att köpa den här symbolen bidrar du till The Hunger Projects arbete för att avskaffa världshungern.

  Intäkterna från försäljningen går till vårt arbete med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för närmare 700 miljoner människor.

 • GåvoproduktMöjligheternas kokbok

  Möjligheternas kokbok

  Möjligheternas kokbok är en recept- och inspirationsbok från The Hunger Project och Frida Ronge. Efter en resa till Ghana har Frida tagit fram recept till boken som även innehåller inspirerande berättelser från The Hunger Projects verksamhet.

  Alla intäkter från bokförsäljningen går till The Hunger Projects arbete med att avskaffa hunger och fattigdom, alltid med kvinnor i fokus.

 • FlickadagenGåvoprodukt

  Svart ring mot barnäktenskap

  Genom att köpa den här svarta ringen bidrar du till The Hunger Projects arbete för att få ett slut på våldet mot flickor.

  Intäkterna från försäljningen går till våra program för att stärka flickors rättigheter genom utbildningar om vikten av att låta flickor gå i skolan och om farorna med skadliga traditioner som barnäktenskap och hemgift.