Julgåva

Ge en valfri gåva till The Hunger Projects arbete, din julgåva till The Hunger Project ger inte någon en måltid för dagen, utan en hel framtid. Som tack får du ett gåvobevis. 

Stort tack för att du är med oss i arbetet att skapa en värld utan hunger!

100 kr

FAQ

Vår lösning är lika enkel som svår. Vi förebygger hunger genom att inte ge mat. Istället startar vi folkrörelser, utbildar i jordbruksmetoder, ger mikrolån, lyfter kvinnor och tar vara på människans egen fantastiska kraft. Vår vision är en värld utan hunger. För att nå dit ser vi till att göra det möjligt för människor att tillsammans förändra de system som orsakar och upprätthåller hunger.

Dina pengar går till The Hunger Projects verksamheter som syftar till att bekämpa hunger. Du kan läsa mer om hur vi tillsammans gör skillnad i vår Effektrapport.

The Hunger Project Sverige följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer för insamling. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och har certifieringen Tryggt Givande. Vi granskas årligen av en extern revisor och hur vi använder våra insamlade medel kan du läsa mer om i vår årsredovisning.