Yoga4Good

Starta internationella kvinnodagen med yoga, mindfulness och ett efterföljande samtal om hur utveckling av självledarskap för kvinnor i Indien kan vara nyckeln till fattigdomsbekämpning.
Den 8 mars på internationella kvinnodagen bjuder The Hunger Project Sverige in till ett digitalt insamlingsevent ”Yoga, mindfulness och diskussioner om kvinnors ledarskap i Indien.”
I Indien arbetar The Hunger Project med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Vi stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor. Målet är att alla ska känna till och kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Tillsammans stärker vi kvinnors ställning som viktiga förändringsaktörer!

När: Onsdagen den 8 mars kl 08:00 – 09:30

Var: Digitalt via Zoom

Innehåll: Yoga och mindfulness med Gina Azaric, styrelseledamot för The Hunger Project Sverige och grundare av Yoga for Good som genererat närmare 200 000 kr i intäkter till The Hunger Projects arbete.
Efterföljande samtal om The Hunger Projects arbete i Indien mellan Gina Azaric och Veda Bharadwaja, Senior Programme Officer på The Hunger Project India.
Kostnad för att delta är 300 kronor. Intäkterna från eventet går till The Hunger Projects arbete.

kr

FAQ

Vår lösning är lika enkel som svår. Vi förebygger hunger genom att inte ge mat. Istället startar vi folkrörelser, utbildar i jordbruksmetoder, ger mikrolån, lyfter kvinnor och tar vara på människans egen fantastiska kraft. Vår vision är en värld utan hunger. För att nå dit ser vi till att göra det möjligt för människor att tillsammans förändra de system som orsakar och upprätthåller hunger.

Dina pengar går till The Hunger Projects verksamheter som syftar till att bekämpa hunger. Du kan läsa mer om hur vi tillsammans gör skillnad i vår Effektrapport.

The Hunger Project Sverige följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer för insamling. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och har certifieringen Tryggt Givande. Vi granskas årligen av en extern revisor och hur vi använder våra insamlade medel kan du läsa mer om i vår årsredovisning.

Relaterade produkter