Projekt.

Inom ramen för vår ordinarie programverksamhet bedriver The Hunger Project Sverige även ett antal specialprojekt. Projekten är möjliga tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska Postkodlotteriet och ForumCiv samt våra företagspartners.

Inga konstigheter.

I Uganda driver The Hunger Project Sverige, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, ett projekt som syftar till att ge småbrukare verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt.

Folkvalda kvinnliga ledare.

Med stöd av ForumCiv driver The Hunger Project Sverige ett projekt i Indien som syftar till att få indiska kvinnor att ställa upp i lokalval till byråden och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Att fylla fem.

“Att fylla fem” är ett specialprojekt där The Hunger Project Sverige och WaterAid, med stöd av PostkodLotteriet, arbetar för att minska barnadödligheten i Malawi.

Boti epicenter i Ghana.

Med stöd från svenska företag och organisationer stöttar The Hunger Project Boti epicenter i östra Ghana att nå sitt mål om självförsörjning.

Ur&Penn i Ghana.

Hungern har minskat med 45 procent, antalet barn som erbjuds lunch i skolan har mer än dubblerats och 9 av 10 barn i grundskoleåldern är idag inskrivna i skolväsendet. Det är några av de goda resultaten som möjliggjorts av Ur&Penns investeringar i Obenyemi epicenter i Ghana.