Projekt.

Inom ramen för vår ordinarie programverksamhet bedriver The Hunger Project Sverige även ett antal specialprojekt. Projekten är möjliga tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska Postkodlotteriet och ForumCiv samt våra företagspartners.

Med stöd av ForumCiv driver The Hunger Project Sverige ett projekt i Indien som syftar till att få indiska kvinnor att ställa upp i lokalval till byråden och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Med stöd från Postkodlotteriet driver The Hunger Project Sverige satsningen “Frizon Flicka” i Oaxaca och Chiapas i södra Mexiko. Projektet syftar till att stärka flickors ställning i samhället, motverka barnäktenskap och öka antalet flickor som fullföljer sin utbildning.

I Uganda driver The Hunger Project Sverige, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, ett projekt som syftar till att ge småbrukare verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt.