Projekt.

Inom ramen för vår ordinarie programverksamhet bedriver The Hunger Project Sverige även ett antal specialprojekt. Projekten är möjliga tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska Postkodlotteriet och Forum Syd samt våra företagspartners.

Inga konstigheter.

I Uganda driver The Hunger Project Sverige, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, ett projekt som syftar till att ge småbrukare verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt.

Folkvalda kvinnliga ledare.

Med stöd av Forum Syd driver The Hunger Project Sverige ett projekt i Indien som syftar till att få indiska kvinnor att ställa upp i lokalval till byråden och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Att fylla fem.

“Att fylla fem” är ett specialprojekt där The Hunger Project Sverige och WaterAid, med stöd av PostkodLotteriet, arbetar för att minska barnadödligheten i Malawi.

Förebygga undernäring hos barn.

Ghana driver The Hunger Project Sverige, med stöd av Radiohjälpen, ett projekt som syftar till att främja god hälsa och minska kronisk hunger hos små barn.

Crowdfundad självförsörjning.

Epicenterna Mem-Chemfre och Asenema i Ghana kommer nå självförsörjning 2019. Och det är tack vare svenska företag.

Ur&Penn i Ghana.

Genom initiativet Give Time kommer Ur&Penn ta epicentret Obenyemi i Ghana till självförsörjning.