Möt Pushpa Devi.

Pushpa Devi är en av de 8 000 kvinnor som deltagit i The Hunger Projects ledarskapsprogram för folkvalda kvinnliga ledare i Indien. Som representant i byrådet i Rohtasdistriktet i Bihar har hon under fyra år arbetat outtröttligt med att förändra de orättvisor hon ser till följd av de patriarkala strukturerna.

Pushpa kommer från landsbygden i Bihar, där flickor och kvinnor ständigt måste kämpa sig förbi olika hinder. Än idag är mentaliteten i familjerna att kvinnor inte ska lämna huset och hushållsarbete ses fortfarande som en kvinnas ansvar. Även i byrådet, som är en mansdominerad miljö, tystas kvinnor trots att de valts in med samma befogenheter. Pushpa har bestämt mig för att kämpa för de förändringar hon ville se.

Vi måste in i systemet och försöka åstadkomma förändringar från insidan. Tidigare sökte jag in till skolkommittén eftersom problemet med frånvarande lärare blivit så stort, men jag hade ingen verklig makt eftersom jag inte var invald i byrådet. Jag blev ifrågasatt och hade ingen makt att agera. Då bestämde jag mig för att söka in till byrådet, och jag vann, säger Pushpa.

"Vi måste in i systemet och försöka åstadkomma förändringar från insidan."

Mötte stort motstånd
Byrådet, som är de minsta beslutsfattande organet i Indien, bestod i Pushpas fall övervägande av män. För dem var det oacceptabelt att en vald kvinnlig representant skulle driva frågor och ge dem anvisningar. Men tack vare att Pushpa blivit stärkt och stöttad i The Hunger Projects ledarskapsprogram orkade hon fortsätta sin kamp för rättvisa.

– Att möta allt motstånd man får som kvinna är uttröttande. Det gör det svårt att fortsätta. Många kvinnor i min position skulle lämna. Men jag gav inte upp. Jag bestämde mig för att kämpa för de förändringar jag ville se, säger Pushpa.


Seglivade patriarkala strukturer

I Indien finns en lag som säger att minst en tredjedel av platserna i de lokala byråden ska utgöras av kvinnor. Men som kvinna i politiken tvingas du ändå slåss mot seglivade patriarkala normer och strukturer, menar Pushpa.

– Hela tiden försöker man förlöjliga och slå ner våra åsikter. Det är bara på grund av lagen som vi kvinnor har lyckats ta en liten men rättmätig makt. Och när vi går ihop, många, har de inget annat val än att lyssna på oss. Det är därför vi måste organisera oss tillsammans!

Röster från folkrörelsen för en värld utan hunger.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.