Skattereduktion för gåvor.

Att ge till välgörenhetsorganisationer kan både kännas bra och göra gott för andra. Men visste du att du även kan få skattereduktion för dina gåvor? Här kan du läsa allt du behöver veta om skattereduktion för gåvor till välgörenhetsorganisationer.

För att få skatteavdrag måste du vara en privatperson som är över 18 år vid utgången av det år du ger gåvan. Du måste även skänka minst 200 kr per gåvotillfälle och minst 2000 kr sammanlagt under året. Organisationen behöver också ha ditt personnummer för att kunna koppla inbetalningen till din deklaration, och du måste betala skatt i Sverige.

Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet. Maxbeloppet som utgör underlag för avdrag är 6 000 kr för 2021, vilket ger ett skatteavdrag på 1 500 kr. Från och med 2022 är maxbeloppet 12 000 kr, vilket ger ett skatteavdrag på 3 000 kr.

Privatpersoner som har skänkt en gåva efter den 1 augusti 2019, som har lämnat sitt personnummer till organisationen, har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret, och som betalar skatt i Sverige.
Alla gåvor som organisationen kan koppla till dig som givare via ditt personnummer berättigar till avdrag. Gåvor som skänks via exempelvis insamlingar på Facebook ger inte skattereduktion eftersom organisationen inte kan koppla gåvan till en specifik givare. Skattereduktionen kan kombineras med gåvor till alla organisationer som har ansökt till Skatteverket om att bli gåvomottagare.
Nej, du behöver inte meddela Skatteverket själv. Organisationen som mottagit din gåva skickar in kontrolluppgifterna.
Du kan inte avböja att en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket eftersom organisationen är skyldig att rapportera in uppgifterna. Du kan dock välja att inte ta emot skatteavdraget genom att stryka beloppet från din deklaration.