Stå upp för flickors rätt
att inte giftas bort.

Varannan sekund gifts en flicka bort någonstans i världen. Det är 12 miljoner flickor per år. 33 000 varje dag. Tillsammans står vi upp för flickors rätt att inte bli bortgifta.

Tänk dig att som 14-åring plötsligt en dag inte få gå till skolan för att dina föräldrar vill ha dig hemma inför det stundande bröllopet. Dina drömmar om att utbilda dig krossas. Du kommer med stor sannolikhet föda ditt första barn innan du är 16 år och riskera att din kropp, som inte är redo för graviditet och förlossning, skadas.

I Bangladesh är detta verklighet för fler än hälften av alla flickor under 18 år. Och i Afrika söder om Sahara för nästan en tredjedel av flickorna.

Det är enkelt att bidra.

Genom att köpa den här svarta ringen bidrar du till The Hunger Projects arbete för att se till att flickor inte gifts bort. ​

Genom att ni köpt vår svarta ring, har vi tillsammans:
Ringen är tillverkad i järn med ett tunt lager svart färg sprayat utanpå. Den finns i en storlek, men den har en liten öppning som gör att den är justerbar för alla fingerstorlekar. För att ringen ska behålla sin symboliska svarta färg så länge som möjligt rekommenderar vi att inte bada, duscha eller tvätta händerna med ringen på.
250kr (inkl.frakt)
Vi behöver se djupare ansträngningar. Föräldrar måste inse värdet av sina döttrar och förstå betydelsen av deras utbildning.

Sonal

14år

Ringen är ett gåvobevis för en donation på 250 kronor. Dessa pengar går till The Hunger Projects arbete med att utbilda individer och hela lokalsamhällen om flickors grundläggande rättigheter och om farorna med barnäktenskap. Vi stärker människor att våga säga ifrån när de ser att flickor är på väg att giftas bort, och vi stärker samhällen så att flickor inte behöver giftas bort. Vi arbetar också med påverkansarbete gentemot lokala myndigheter för att se till att lagar som främjar flickors rättigheter stiftas, och att de lagar som redan finns på plats faktiskt följs. 

Dessutom blir ringen en symbol för att bäraren står upp för en värld där flickor inte gifts bort. Den blir både en konversationsstartare och en identitetsmarkör. De senaste två åren har vi tillsammans samlat in cirka 2,5 miljoner kronor till arbetet med att stoppa barnäktenskap. Runtom i landet vandrar över 12 000 fantastiska människor omkring med sina händer prydda med svarta ringar – symboler som visar att de inte vill se fler barnbrudar.

Vi ser att vårt arbete har effekt. Tusentals barnäktenskap stoppas årligen tack vare våra insatser, och utbredningen av barnäktenskap har minskat med 24% i våra programområden sedan 2015. Tack vare alla tusentals ringbärare runtom i landet har vi kunnat starta upp ett helt nytt projekt i Ghana med fokus på att motverka barnäktenskap. I projektet utbildas flickor, pojkar och lärare i sexuell & reproduktiv hälsa och får lära sig om barns rättigheter. Läs gärna mer här: https://thehungerproject.se/sagan-om-ringen/

Det är förbjudet för personer under 18 år att ingå äktenskap i Sverige. Nya lagändringar trädde i kraft den 1 januari 2019 som bland annat inne­bär att utländska barnäktenskap inte erkänns i Sverige. Den 1 juli 2020 infördes ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i upp till fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.

I Sverige arbetar vi med informationsspridning och påverkansarbete. Vi genomför informationskampanjer, skriver debattartiklar och genomför seminarier och webinarier där vi adresserar frågan. Vi samlar också in medel till vår programverksamhet i Afrika, Asien och Latinamerika där vi genomför insatser för att stoppa barnäktenskap lokalt.

Det är omöjligt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen eftersom många inte registreras eller är informella. Men enligt den senaste statistiken har mer än 650 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Varje år gifter sig därmed ungefär 12 miljoner flickor före sin 18-årsdag. Det är ett äktenskap varannan sekund.

Absolut ska vi det. Barnäktenskap förekommer även bland pojkar. Pojkar som ingår barnäktenskap tvingas ofta ta ansvar för försörjningen av den nya familjen. Det är ett stort ansvar, som ett barn inte är redo för. Ofta påverkas också pojkarnas möjligheter till utbildning, eftersom många tvingas arbeta istället. Dock så är det globalt fortfarande mycket vanligare att flickor gifts bort – ca en av 5 flickor jämfört med en av 30 pojkar.

I vårt arbete adresserar vi barnäktenskap oavsett vem det gäller. Vi utbildar, stärker och engagerar flickor, pojkar, föräldrar, myndighetspersoner, lagstiftare, lärare och lokala ledare för att tillsammans skapa en norm där barnäktenskap inte förekommer. 

Skänk en gåva till flickor som Sonal

Du kan förändra framtiden för fler flickor som Sonal så de får möjlighet att själva bestämma om, när och vem de vill gifta sig med.