Bangladesh.

The Hunger Project har arbetat i Bangladesh sedan 1990. Vårt arbete går ut på att stärka lokal demokrati, utbilda i ledarskap och motverka diskriminering av kvinnor.

Om Bangladesh
Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder med 160 miljoner invånare. En fjärdedel av befolkningen lever utan tillgång till tillräckligt med näringsrik mat för att upprätthålla ett hälsosamt och produktivt liv. Jordbrukssektorn i Bangladesh har utvecklats enormt de senaste decennierna, men utmaningar med klimatförändringar och prishöjningar på mat, bränsle och konstgödsel gör situationen pressad.

Vårt arbete i Bangladesh
I Bangladesh arbetar The Hunger Project i partnerskap med lokala beslutsfattande organ och civilsamhället för att stärka den lokala demokratin, utbilda i ledarskap samt motverka diskriminering av kvinnor och flickor. Målet är att stärka lokalsamhällen att driva sin utveckling och nå motståndskraft för en framtid helt fri från hunger.

Några utvalda resultat.

Utbildning.

Sammanlagt har 380 000 personer genom åren deltagit i Safe School for Girlskampanjer. Kampanjerna syftar till att öka kunskapen om flickors rättigheter och uppmärksamma de negativa följderna som kommer av barnäktenskap. 

Mobilisering av samhällen.

Genom åren har 65 000 ungdomar startat upp Youth Ending Hunger-units runt om i landet. Programmet mobiliserar studenter över hela Bangladesh till att organisera kampanjer om exempelvis familjeplanering och miljöfrågor.

Rent vatten.

10 000 personer deltog under 2021 i utbildningar om vikten av rent vatten och god hygien. Ökad tillgång till rent vatten är avgörande inte bara för att minska sjukdomar, utan också för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor som inte behöver gå långt för att hämta vatten får mer tid till sina egna ekonomiska eller personliga sysslor.

Några röster från Bangladesh.

Jamirul Islam, programchef för The Hunger Project i Bangladesh.

”Att göra de Globala målen lokala handlar om att levandegöra hållbarhetsmålen på samhällsnivå, hushållsnivå och individnivå. Det är särskilt viktigt när de gäller samhällen som annars riskerar att halka efter. The Hunger Projects Unionstrategi är en metod som verkligen kan se till att vi lyckas förankra de Globala målen på gräsrotsnivå”.

Anju Aktar, entreprenör från Gangni.

”Jag kommer att säga åt mina barnbarn, vare sig det är en pojke eller flicka, att det viktigaste är att vara utbildad, självständig och att känna sig stark.”

The Hunger Project i Bangladesh.

Antal personer vi når: 4,8 miljoner
Antal områden vi arbetar i: 167

Antal år vi funnits i landet: 33 år

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.

5 snabba om Bangladesh.

Befolkning: Ca 164 milj (1)
Andel som är undernärda: 13 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 14% (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 98 % (4)
Förväntad livslängd: 73 år (5)