Våra resultat.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Här kommer några exempel.

Så mycket har hungern minskat i våra programområden sedan 2015.

Så mycket har fattigdomen minskat i våra programområden sedan 2015.

Så mycket har utbredningen av barnäktenskap minskat sedan 2015.

Här kommer ytterligare några goda resultat från vår programverksamhet.

• 12 miljoner människor nås i dagsläget av The Hunger Projects program runtom i världen.

• Över 2 miljoner människor har deltagit i vår Vision, Commitment & Action-workshop. Denna workshop är den första aktiviteten vi anordnar när byinvånare skapar sin egen vision om en framtid fri från hunger. När de har skapat sin vision planerar de sedan hur de ska gå tillväga för att uppnå den.

• 60 000 människor är i dag aktiva i vårt mikrofinansprogram. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

• 548 000 kvinnor har deltagit i The Hunger Projects ledarskapsprogram för kvinnor. Vi utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

Hur vet vi att investeringarna ger resultat?

Vårt mål är att ständigt förbättra såväl specifika insatser som verksamheten och strategierna i stort. Därför samlar vi regelbundet in statistik och fakta från programmen för att kunna utvärdera:

• Insatser (finansiella resurser och arbetskraft)

• Aktiviteter (workshops och volontärledda projekt)

• Avkastning (antal personer som har tränats, antal avslutade projekt)

• Synbara resultat (ökad tillgång till resurser, höjd kapacitet hos människor)

• Långsiktig inverkan (förbättrad levnadsstandard, mer välmående samhällen).

Volontärer vid våra epicenter lär sig grunderna i att följa upp och utvärdera resultat med fokus på eget deltagande genom systemet ”Participatory Monitoring and Evaluation”. De ansvarar sedan för att samla in information om programmen. Denna sammanställs och analyseras av våra anställda. Särskilda volontärgrupper ansvarar därefter för att gå igenom resultaten på samhällsnivå. Volontärerna uppmuntras till att själva utveckla lösningar för att förbättra programmen.


Externa utvärderingar
Vi har även anlitat oberoende externa konsulter som kritiskt undersöker genomslagskraften av våra program. Utvärderingarna bidrar med värdefulla förslag till förbättringar av verksamheten och till att vi kan ta bättre beslut om hur programmen ska styras.

Röster från folkrörelsen.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.

Aktuellt på
The Hunger Project.

Sju projekt som ska stärka flickors rätt att gå i skolan

”Unga flickor ska ses som experter i frågor som rör unga flickor. Med den här satsningen från Postkodlotteriet, som skapar samverkan och partnerskap, kommer vi tillsammans kunna uppnå att flickor får större tillgång till utbildning, säger vår vd Malin Flemström i Postkodlotteriets artikel om flickors rätt till utbildning.

Läs mer »

”Ändra läroplanen – vi vill lära oss mer om ursprungsbefolkningar”

I dag, den 9 augusti, är den Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar. The Hunger Projects ungdomsgrupp, bestående av åtta volontärer i åldrarna 16 till 18 år, vänder sig till skolministern, Skolverket och lärare med en uppmaning – de vill se en moderniserad läroplan där skolan ger eleverna större kunskap om urfolk. Detta skriver de i ett debattinlägg i OmVärlden idag.

Läs mer »

Ny FN-rapport: Världshungern ökade inte förra året

Enligt den nyligen släppta FN-rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 levde upp till 783 miljoner människor i hunger år 2022. Det betyder att hungern i världen inte längre ökar, men att antalet människor som lever med osäker tillgång till mat fortfarande är betydligt fler än före covid-19-pandemin, samt att mål 2 i Agenda 2030, att världen ska vara helt fri från hunger, inte ser ut att kunna nås.

Läs mer »
The Hunger Project Sverige har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet.
The Hunger Project Sverige är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och certifierade med Tryggt Givande..