Våra resultat.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Här kommer några exempel.

Så mycket har hungern minskat i våra programområden sedan 2015.

Så mycket har fattigdomen minskat i våra programområden sedan 2015.

Så mycket har utbredningen av barnäktenskap minskat sedan 2015.

Här kommer ytterligare några goda resultat från vår programverksamhet.

• 12 miljoner människor nås i dagsläget av The Hunger Projects program runtom i världen.

• Över 2 miljoner människor har deltagit i vår Vision, Commitment & Action-workshop. Denna workshop är den första aktiviteten vi anordnar när byinvånare skapar sin egen vision om en framtid fri från hunger. När de har skapat sin vision planerar de sedan hur de ska gå tillväga för att uppnå den.

• 60 000 människor är i dag aktiva i vårt mikrofinansprogram. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

• 548 000 kvinnor har deltagit i The Hunger Projects ledarskapsprogram för kvinnor. Vi utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

Hur vet vi att investeringarna ger resultat?

Vårt mål är att ständigt förbättra såväl specifika insatser som verksamheten och strategierna i stort. Därför samlar vi regelbundet in statistik och fakta från programmen för att kunna utvärdera:

• Insatser (finansiella resurser och arbetskraft)

• Aktiviteter (workshops och volontärledda projekt)

• Avkastning (antal personer som har tränats, antal avslutade projekt)

• Synbara resultat (ökad tillgång till resurser, höjd kapacitet hos människor)

• Långsiktig inverkan (förbättrad levnadsstandard, mer välmående samhällen).

Volontärer vid våra epicenter lär sig grunderna i att följa upp och utvärdera resultat med fokus på eget deltagande genom systemet ”Participatory Monitoring and Evaluation”. De ansvarar sedan för att samla in information om programmen. Denna sammanställs och analyseras av våra anställda. Särskilda volontärgrupper ansvarar därefter för att gå igenom resultaten på samhällsnivå. Volontärerna uppmuntras till att själva utveckla lösningar för att förbättra programmen.


Externa utvärderingar
Vi har även anlitat oberoende externa konsulter som kritiskt undersöker genomslagskraften av våra program. Utvärderingarna bidrar med värdefulla förslag till förbättringar av verksamheten och till att vi kan ta bättre beslut om hur programmen ska styras.

Röster från folkrörelsen.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.

Aktuellt på
The Hunger Project.

Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso

Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso

Under förra året satsade The Hunger Project på insatser för att minska barnarbete i Vy i Burkina Faso. När arbetet inleddes 2022 förekom barnarbete i 32 procent av hushållen, med fattigdom som en stor bidragande orsak. Efter ett år av arbete har barnarbete minskat till 1.6%!

Läs mer »

Utan hunger, ingen svält.

På The Hunger Project arbetar vi långsiktigt och ihärdigt med att främja starka, hållbara samhällen som ska kunna hantera framtida kriser och hungerkatastrofer. För ett samhälle som har tryggad livsmedelsförsörjning, genom diversifierade odlingar från en bördig och motståndskraftig jord, med reserver av vatten och mat, och där människor har möjlighet att ha en inkomst, har större chanser att klara en ekonomisk nedgång eller oväntade väderomslag.

Läs mer »

Sveriges kockelit kampanjar för en värld utan hunger

I jul uppmärksammar The Hunger Project att mat inte är lösningen på världshungern. Med oss i kampanjen “Mat är inte lösningen” har vi flera ledande kockar och matprofiler. Tillsammans vill vi få så många som möjligt att skänka en julgåva som istället för att ge en måltid för dagen, ger

Läs mer »
The Hunger Project Sverige har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet.
The Hunger Project Sverige är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och certifierade med Tryggt Givande..