Här finns vi.

The Hunger Project arbetar globalt och vi driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I ytterligare 10 länder arbetar vi med insamling, informationsspridning och påverkan.

Det här gör vi i Sverige
The Hunger Project Sverige driver inga egna program, utan vi arbetar med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med påverkansarbete och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av The Hunger Projects medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Afrika.

I våra afrikanska programländer arbetar vi med att ge människor på landsbygden förutsättningar att själva ta sig ur hunger och fattigdom. Vi håller utbildningar inom jordbruksmetoder, rättigheter, jämställdhet och näringslära. Vi erbjuder mikrolån, tillgång till vårdklinik och förskoleplatser. Tillsammans skapar vi en folkrörelse som stakar ut sin egen väg ut ur hunger.

Våra programländer i Afrika
BeninBurkina FasoEtiopienGhanaMalawiMoçambiqueSenegalUgandaZambia

Södra Asien.

I våra programländer i södra Asien arbetar vi för att stärka lokal demokrati, utbilda i ledarskap och motverka diskriminering av kvinnor.

Våra programländer i södra Asien
BangladeshIndien

Latinamerika.

I Latinamerika har ursprungsbefolkningen på landsbygden länge varit marginaliserad och fattigdomen är utbredd. En av orsakerna är att de saknar kunskap om vilka rättigheter de har enligt lag. Därför utbildar vi ursprungsbefolkningen om deras rättigheter och uppmuntrar dem att göra sina röster hörda.

Våra programländer i Latinamerika
MexikoPeru

Våra insamlingsländer.

I dag bedrivs insamling till The Hunger Projects program i 10 länder världen över. Sverige är ett av dessa insamlingsländer. Här kan du läsa mer om de övriga nio.

Bangladesh.

Benin.

Burkina Faso.

Etiopien.

Ghana.

Indien.

Malawi.

Mexiko.

Moçambique.

Peru.

Senegal.

Uganda.

Zambia.