Här finns vi.

The Hunger Project arbetar globalt och vi driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Vår etableringsstrategi

The Hunger Project etablerar program i länder bara när: (a) landet styrs demokratiskt och erbjuder en stabil miljö, (b) The Hunger Project bjuds in av och har stabila kontakter med beslutsfattare i landet, (c) en stor andel av landets befolkning lever i fattigdom och (d) vi har tillräckligt med resurser för att säkerställa att vi kan fortsätta driva programmen så länge vi behövs.


The Hunger Project Sverige

The Hunger Project Sverige driver inga egna program, utan vi arbetar med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med påverkansarbete och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av The Hunger Projects medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.


Våra programländer

Här nedanför kan du läsa mer om vilka olika projekt vi driver i våra 13 programländer. Klicka på det land du är intresserad av.

Våra programländer.

Bangladesh.

Benin.

Burkina Faso.

Etiopien.

Ghana.

Indien.

Malawi.

Mexiko.

Moçambique.

Peru.

Senegal.

Uganda.

Zambia.

Våra insamlingsländer.

I dag bedrivs insamling till The Hunger Projects program i 10 länder världen över. Sverige är ett av dessa insamlingsländer. Här kan du läsa mer om de övriga nio.