Om hunger.

Den senaste rapporten från FAO, FN’s livsmedels- och jordbruks- organisation, visar att hungern i världen har stigit de senaste fyra åren. Världshungern har nu återgått till nivåer som uppmättes för ett decennium sedan.

Hunger är inte svält
Hela 822 miljoner människor lever i hunger, inte i svält utan i konstant hunger. Kronisk hunger och undernäring påverkar människor på många vis. Det gör att hjärnan inte utvecklas, att barn inte växer och vid en katastrof hamnar människor direkt i svält. Barn är särskilt utsatta och varje år dör nästan 3 miljoner barn före femårsåldern på grund av undernäring.


Hunger handlar inte bara om mat
I dag produceras tillräckligt mycket mat för att mätta hela världens befolkning. Världshungern handlar framför allt om rättigheter som inte blir tillgodosedda, så som rätten till utbildning, till demokrati och till ett jämställt liv där kvinnor och män har samma tillgång till makt, inflytande och resurser i samhället.

Hunger och undernäring hindrar idag många länders utveckling och tillväxt eftersom otillräckligt intag av näringsriktig mat gör det omöjligt för många att ens klara av att arbeta eller utbilda sig. Så länge hunger existerar kommer vi inte kunna nå de övriga globala målen eftersom de alla hänger ihop.


Läs gärna mer om hunger via de här länkarna.

Världskoll – Hunger
The State of Food Security and Nutrition in the World
Globala Målen: Ingen Hunger

Allt hänger ihop.

Hunger är ett komplext ämne och det krävs ett holistiskt arbetssätt för att lösa problemet långsiktigt och hållbart. Det räcker inte att fokusera enbart på ett område, många fler aspekter måste tas med. Detta är ett förhållningssätt som avspeglas väl i Agenda 2030.