Årets julvärld.

Häng den i din gran.

Årets julvärld är en värld fri från hunger.

En värld där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över. Det är en en värld som kan stå emot kriser och där människor har säkrad tillgång till mat. En värld där alla barn får en bra start i livet, och där flickor får gå kvar i skolan och gifta sig med vem de vill. Var med och skapa den här världen tillsammans med oss i jul.

Förebygg fler svältkatastrofer

genom att stoppa världshungern.

Hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor.

Vi ser framför oss en värld fri från hunger och fattigdom. Hunger hindrar både individer och samhällen att utvecklas och lämna fattigdom bakom sig. Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för över 800 miljoner människor. För hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor och deras förutsättningar.

Så kan du investera i en värld fri från hunger.

Vi ger människor förutsättningar att förändra världen.

Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar.

Möt människorna som tar sina familjer ur hunger.

De som lever i hunger vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Möt några av dem som varje dag kämpar för ett hållbart slut på hunger.

Aktuellt på
The Hunger Project.

Webinarium COP27

I torsdags anordnade The Hunger Project webinariet “Transforming Our Global Food System in Harmony with the Planet and People” i samband med COP27.

Läs mer »

Maja, 17: “Ta de globala målen på allvar.“

I sluttampen av COP27 vill vi än en gång trycka på att politiker och makthavare tar unga och klimatfrågan på allvar! Därför delar vi här en text från vår och OmVärldens skrivtävling Världens agenda, där Maja, 17, skriver om att vi måste rädda det ledsna jordklotet. Här är hennes text.

Läs mer »