Fotoutställning på Etnografiska museet.

Vad händer när kvinnor får inflytande i ett samhälle på samma villkor som män? Välkommen till Etnografiska museet i höst där The Hunger Project arrangerar fotoutställningen "Folkvalda att leda" samt seminarier med fokus på kvinnors roll och utrymme i det demokratiska systemet.

Investera i en
värld fri från
hunger.

Hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor.

Vi ser framför oss en värld fri från hunger och fattigdom. Hunger hindrar både individer och samhällen att utvecklas och lämna fattigdom bakom sig. Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för över 800 miljoner människor. För hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor och deras förutsättningar.

Så kan du investera i en värld fri från hunger.

Vi ger människor förutsättningar att förändra världen.

Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar.

Några goda berättelser.

Hunger handlar om människor. Människor som tar tag i sin egen utveckling och som visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från människor som har deltagit i The Hunger Projects program världen över. Goda berättelser helt enkelt.

Aktuellt på
The Hunger Project.

Den globala matförsörjningen är hotad.

Ny forskning visar att hela den globala matförsörjningen är hotad av klimatförändringarna. Forskare har beräknat att om ungefär 80 år kan tillgången på majs ha minskat med 27 procent, kaffe med nära 50 procent och soja, en viktig råvara för foder, kan ha minskat med 7 procent. Och dessa risker är snarare i underkant. Alla länder, fattig som rika, påverkas av klimatförändringarna.

Läs mer »

”Anmärkningsvärda berättelser om motstånd”.

”De starka berättelserna får undertecknad att stanna upp längre än vanligt vid en fotoutställning. Kanske beror det på att kvinnorna på bild är porträtterade som aktiva människor med handlingskraft i motsats till den vanliga och mer spridda bilden av kvinnor i tredje världen.” Läs Elisabeth Ubbes fina reportage om vår fotoutställning ”Folkvalda att leda” i Landets Fria Tidning.

Läs mer »