Du kan bidra till en värld utan hunger.

Hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor.

Vi ser framför oss en värld fri från hunger och fattigdom. Hunger hindrar både individer och samhällen att utvecklas och lämna fattigdom bakom sig. Vi arbetar med grundorsakerna till varför hunger fortfarande är en verklighet för nästan 800 miljoner människor. För hunger handlar om mer än mat. Det handlar om människor och deras förutsättningar.

Så kan du investera i en värld fri från hunger.

Vi ger människor förutsättningar att förändra världen.

Vi arbetar bland annat med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom vi vet att jämställdhet driver på utveckling. Vi vet också att det är människorna som lever i hunger som har både drivkraften och lösningarna på sina problem, bara de ges rätt förutsättningar.

Möt människorna som tar sina familjer ur hunger.

De som lever i hunger vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Möt några av dem som varje dag kämpar för ett hållbart slut på hunger.

Aktuellt på
The Hunger Project.

Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso

Barnarbete minskade kraftigt i Burkina Faso

Under förra året satsade The Hunger Project på insatser för att minska barnarbete i Vy i Burkina Faso. När arbetet inleddes 2022 förekom barnarbete i 32 procent av hushållen, med fattigdom som en stor bidragande orsak. Efter ett år av arbete har barnarbete minskat till 1.6%!

Läs mer »

Utan hunger, ingen svält.

På The Hunger Project arbetar vi långsiktigt och ihärdigt med att främja starka, hållbara samhällen som ska kunna hantera framtida kriser och hungerkatastrofer. För ett samhälle som har tryggad livsmedelsförsörjning, genom diversifierade odlingar från en bördig och motståndskraftig jord, med reserver av vatten och mat, och där människor har möjlighet att ha en inkomst, har större chanser att klara en ekonomisk nedgång eller oväntade väderomslag.

Läs mer »