Aktiegåva - den mest effektiva investeringen i ditt liv?

Om du skänker rätten till utdelning från dina aktier till The Hunger Project betalar varken du eller vi någon kapitalskatt på utdelningen. Som ideell stiftelse är vi skattebefriade. På så vis ökar gåvan med 43% jämfört med om du hade skänkt beloppet som återstod efter skatt.

Så här går det till
De aktier vars utdelning du skänker till The Hunger Project kan vara onoterade eller börsnoterade. Förfarandet skiljer sig en aning från varandra. Du ska dessutom stå som direkt ägare till aktierna, det vill säga inte som delägare i exempelvis en aktiefond. För att gåvan ska bli skattefri, måste du föra över rätten till utdelning från dig till The Hunger Project minst en vecka innan bolagsstämman.


Noterade aktier
1. Gör The Hunger Project till rättighetsinnehavare genom att fylla i denna blankett och ge den till din bank eller aktiehandlare. Ange följande uppgifter: Organisationsnummer: 802010-8315 Gåvomottagare/Rättighetsinnehavare: The Hunger Project Utdelningsadress: ℅ Thurne Teknik, Lugnets Allé 1, 120 65, Stockholm Bankgiro: 90-19977

2. Kontakta oss och meddela att utdelningen kommer att skänkas.

3. Vi bekräftar sedan när vi tagit emot pengarna.

4. Din bank skickar alla uppgifter till Skatteverket och du behöver därför inte ange det i din deklaration. Ett gott råd är dock att ändå förklara att du skänkt bort utdelningen under ”Särskilda upplysningar” i deklarationen.


Onoterade aktier
1. Bolagets styrelse lämnar förslag till utdelning till årsstämman.

2. Aktieägaren beslutar, innan årsstämman, om att skänka utdelningen som oåterkallelig gåva till The Hunger Project.

3. Upprätta ett gåvobrev (se exempelbrev) och skicka tillsammans med en aktieutdelningskupong (se exempelkupong) till The Hunger Project att kvittera vid mottagandet av aktieutdelningen. I gåvobrevet ska följande uppgifter anges: aktieägarens namn, aktier som avses, belopp, organisationsnummer: 801020-8315, gåvomottagare/rättighetshavare: The Hunger Project, utdelningsadress: ℅ Thurne Teknik, Lugnets Allé 1, 120 65, Stockholm samt bankgiro: 90-19977

Kontakta mig så hjälper jag er.

Malin Flemström, vd
malin.flemstrom@thehungerproject.se
0703 – 57 68 24