Bangladesh.

The Hunger Project har arbetat i Bangladesh sedan 1990. Investeringarna används för att stärka lokal demokrati, utbilda i ledarskap och motverka diskriminering av kvinnor.

Utbredd fattigdom, många undernärda barn
Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. Cirka en femtedel av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen. Andelen undernärda människor är hög, omkring 15 procent, vilket bland annat hänger samman med kvinnornas låga samhällsstatus.

Unionstrategin
I Bangladesh arbetar The Hunger Project med ett paket av samhällsmobiliserande och kapacitetsbyggande aktiviteter som tillsammans kallas Unionstrategin. The Hunger Project arbetar i partnerskap med lokala beslutsfattande organ och det lokala civilsamhället i Bangladesh för att visa hur samhällen kan uppnå sina egna Globala mål.

Landets största volontärbaserade organisation
Våra lokala volontärer, varav majoriteten är kvinnor, organiserar kampanjer och andra aktiviteter mot kluster av byar, så kallade unions. Volontärerna jobbar nära de invalda medlemmarna i Union Parishad (lokala demokratiska styrande organ) för att uppmuntra decentralisering och ökad tillgång till resurser. Sammanlagt når The Hunger Projects verksamhet 3,7 miljoner människor i Bangladesh.

Stödjer kvinnor och motverkar diskriminering av flickor
The Hunger Project utbildar kvinnor i jämställdhet och ledarskap. Kvinnorna ordnar sedan lokala möten, workshops och kampanjer för att motverka exempelvis tidiga äktenskap, hemgift, undernäring, mödra- och barnadödlighet, könsdiskriminering, analfabetism och korruption. På The Hunger Projects initiativ har även National Girl Child Day instiftats. Den 30 september varje år uppmärksammas den djupt rotade diskrimineringen av flickor i landet. 2009 instiftades National Girl Child Day även i Indien.

Främjar ungt ledarskap
The Hunger Project Bangladesh deltar i ett program för ungt ledarskap. Tusentals studenter deltar i programmet Youth Ending Hunger (YEH) som mobiliserar studenter över hela Bangladesh. Bland annat organiseras kampanjer om exempelvis familjeplanering och miljöfrågor. De arrangerar även debatter, matematik- och skrivtävlingar, rundabordsamtal och blodgivarkampanjer.

Några utvalda resultat.

Utbildning.

Sammanlagt har 380 000 personer genom åren deltagit i Safe School for Girlskampanjer. Kampanjerna syftar till att öka kunskapen om flickors rättigheter och uppmärksamma de negativa följderna som kommer av barnäktenskap. 

Mobilisering av samhällen.

Genom åren har 65 000 ungdomar startat upp Youth Ending Hunger-units runt om i landet. Programmet mobiliserar studenter över hela Bangladesh till att organisera kampanjer om exempelvis familjeplanering och miljöfrågor.

Rent vatten.

10 000 personer deltog under 2021 i utbildningar om vikten av rent vatten och god hygien. Ökad tillgång till rent vatten är avgörande inte bara för att minska sjukdomar, utan också för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor som inte behöver gå långt för att hämta vatten får mer tid till sina egna ekonomiska eller personliga sysslor.

Några röster från Bangladesh.

Jamirul Islam, programchef för The Hunger Project i Bangladesh.

”Att göra de Globala målen lokala handlar om att levandegöra hållbarhetsmålen på samhällsnivå, hushållsnivå och individnivå. Det är särskilt viktigt när de gäller samhällen som annars riskerar att halka efter. The Hunger Projects Unionstrategi är en metod som verkligen kan se till att vi lyckas förankra de Globala målen på gräsrotsnivå”.

Anju Aktar, entreprenör från Gangni.

“Jag kommer att säga åt mina barnbarn, vare sig det är en pojke eller flicka, att det viktigaste är att vara utbildad, självständig och att känna sig stark.”

The Hunger Project i Bangladesh.

Antal personer vi når: 3,7 miljoner
Antal områden vi arbetar i: 157

Antal år vi funnits i landet: 32 år

5 snabba om Bangladesh.

Befolkning: Ca 164 milj (1)
Andel som är undernärda: 13 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 14% (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 98 % (4)
Förväntad livslängd: 73 år (5)