Benin.

The Hunger Project har arbetat i Benin sedan 1997. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Benin
Trots den senaste tidens ekonomiska tillväxt är Benin fortfarande ett av de fattigaste länderna i Afrika och i världen. Av landets 13 miljoner invånare saknar fortfarande många tillgång till grundläggande sociala tjänster. En stor andel av befolkningen är beroende av småskaligt jordbruk och står inför stora utmaningar till följd av klimatförändringarna, vilket ytterligare äventyrar de redan ömtåliga försörjningsmöjligheterna.

Vårt arbete i Benin
I Benin arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 63 procent. Omkring 5 procent av invånarna vid våra epicenter i Benin upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Fattigdom.

Antalet hushåll som lever under fattgidomsgränsen har minskat med 32 procent de senaste fem åren. Omkring 18 procent av invånarna vid våra epicenter i Benin lever i dagsläget med en inkomst under 1,90 USD per dag.

Mödravård.

Under 2020 gjorde 1 500 kvinnor mödravårdsundersökningar vid Benins epicenterkliniker och 730 kvinnor födde sina barn vid klinikerna. 

En röst från Benin.

Emilienne Montchohodi, entreprenör från Assalin.

”Genom The Hunger Projects utbildningar lärde jag mig att ta fram en affärsplan, att jag kan anställa folk som kan arbeta för mig, och även hur viktigt det är att spara ihop pengar. Idag har jag tre anställda som jag kan betala ut lön till, varav en är min dotter. Så saker och ting har verkligen förändrats!”

The Hunger Project i Benin.

Antal personer vi når: 223 000
Antal områden vi arbetar i: 2

Antal år vi funnits i landet: 26 år

5 snabba om Benin.

Befolkning: Ca 12 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 50 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 65 % (4)
Förväntad livslängd: 62 år (5)

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.