Burkina Faso.

The Hunger Project har arbetat i Burkina Faso sedan 1997. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Burkina Faso
Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och nästan hälften av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen. Politisk instabilitet, torka, ökad ökenspridning och andra effekter av klimatförändringar påverkarjordbruksverksamheten och ekonomin. Den multidimensionella krisen som pågår i landet fortsätter leda till att fler människor riskerar att hamna i hunger och fattigdom. 

Vårt arbete i Burkina Faso
I Burkina Faso arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 41 procent. Omkring 5 procent av invånarna vid våra epicenter i Burkina Faso upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Flickors rättigheter.

Antalet barnäktenskap har de senaste fem åren minskat med 60 procent. I dagsläget beräknas var femte flicka vid våra programområden i Burkina Faso giftas bort före hon fyllt arton, jämfört med varannan flicka som var fallet tidigare.

Mikrofinans.

Under 2021 var cirka 10 000 kvinnor i Burkina Faso aktiva låntagare vid epicenternas mikrofinansbanker. Omkring 60 000 personer deltar årligen i mikrofinansprogrammet i de afrikanska programländerna. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

Några röster från Burkina Faso.

Aminata Kabore, butiksinnehavare från Nagréongo.

”Jag gick inte i skolan. Att mina barn möter samma öde som jag är inget alternativ. Om man inte sätter sina barn i skolan minskar man deras chanser att lyckas i livet.”

Yacouba Ouedrago, jordbrukare från Nagréongo.

”Jag har tagit del av flera utbildningar som hjälpt mig att bli självförsörjande. The Hunger Project utbildade oss i djuruppfödning och odlingstekniker. Idag drar jag nytta av utbildningarna som gör att jag kan få extra inkomst.”

The Hunger Project i Burkina Faso.

Antal personer vi når: 90 500
Antal områden vi arbetar i: 3

Antal år vi funnits i landet: 26 år

5 snabba om Burkina Faso.

Befolkning: Ca 21 milj (1)
Andel som är undernärda: 19 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 44 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 47 % (4)
Förväntad livslängd: 62 år (5)

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.